Còn tình trạng Chủ tịch UBND huyện ít thực hiện tiếp dân hàng tháng

(Baonghean.vn) - Đó là lưu ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương sáng 10/1.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương sáng 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc chọn chủ đề công tác dân vận năm 2018 là “Dân vận chính quyền” có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra những thành tích, kinh nghiệm cũng như hạn chế, khó khăn và các yêu cầu đối với công tác dân vận.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh internet ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh internet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Năm 2017 Ban Dân vận các cấp, ban, ngành, lực lượng chính trị, xã hội đã chỉ đạo và có cách làm tốt trong việc nhận thức về vai trò, vị trí của công tác dân vận, đã chủ động thực hiện công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực gắn với vai trò vị trí công tác; đã tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, thành phần để thực hiện công tác.

Ban Dân vận các cấp cũng đã xác định được nội dung trọng tâm, trọng điểm gắn với các phong trào thi đua để thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là gắn với Chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Chính phủ ngay từ đầu năm đã ký kết triển khai chương trình phối hợp thực hiện cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân vận với Ban Dân vận Trung ương; và trọng tâm là sau khi ký kết thì thực hiện thế nào, phối hợp thế nào với các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện có hiệu quả.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) làm tốt công tác an sinh xã hội gắn liền công tác dân vận. Ảnh tư liệu ảnh 2
Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) làm tốt công tác an sinh xã hội gắn liền công tác dân vận. Ảnh tư liệu

Công tác truyền thông, thông tin được đẩy mạnh một bước; đây vừa là thành công vừa là kinh nghiệm công tác dân vận, tạo nên sự đồng thuận của nhân dân và cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh nêu những thành tích, bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận mà các cấp, ngành, địa phương cần khắc phục. Đó là việc cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng có lúc có nơi chưa kịp thời, chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận.

“Trong một số trường hợp vẫn cho thấy rất rõ việc chúng ta chưa đánh giá, chưa dự báo kịp thời những diễn biến, những tư tưởng của nhân dân, chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng trong tình hình mới. Cho nên chủ trương, biện pháp thực hiện có khi còn hời hợt, dẫn đến sự tác động đối với quần chúng yếu, chưa chuẩn bị được kế hoạch công tác hiệu quả. Việc chưa đấu tranh, chưa đối thoại, chưa giải đáp, chưa giải thích với nhân dân một cách đầy đủ cũng là một trong những nguyên nhân làm nổi lên những tồn tại, bất cập lâu nay” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Một số cấp ủy chính quyền chưa quan tâm đúng mức đối với công tác dân vận, từ đó chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nhiều vấn đề bức bách của nhân dân chưa được lắng nghe, xử lý, nhất là thực hiện tính công khai, minh bạch; không ít địa phương, cơ sở công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số không phải là ít các cán bộ, đảng viên còn quan liêu, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân.

Lãnh đạo huyện Con Cuông (Nghệ An) gặp gỡ, thăm hỏi người dân. Ảnh tư liệu ảnh 3
Lãnh đạo huyện Con Cuông (Nghệ An) gặp gỡ, thăm hỏi người dân. Ảnh tư liệu

Hệ thống thông tin, nhất là mạng xã hội, chưa có những đối sách, biện pháp mạnh mẽ đúng mức để vạch mặt, đấu tranh kịp thời hơn đối với những tác động tiêu cực của thông tin trên mạng xã hội, internet đến nhân dân, đến công tác dân vận, đến sự lãnh đạo của Đảng ta… Nhưng những biện pháp hữu hiệu để chống lại những tác động này nhiều lúc làm chưa tốt, chưa phải là mạnh mẽ nên khiến nhân dân còn bị phân tâm rất lớn.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ nêu: Công tác năm 2018 Chính phủ đã lựa chọn 10 chữ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” để hành động; Nghị quyết 01 – NQ/CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã đưa ra 9 nhiệm vụ với 242 biện pháp khá cụ thể. Tại hội nghị này đã thống nhất xác định các hoạt động trọng tâm là năm “Dân vận chính quyền”, vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm nhiệm vụ này.

Sau hội nghị này, “mọi cấp chính quyền đều phải có kế hoạch triển khai, đều phải có chương trình hành động cụ thể thực hiện trọng tâm công tác năm 2018 là "Dân vận chính quyền” - đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Cụ thể, có các công việc sau đây:

Phát động, có kế hoạch cụ thể đối với các cấp chính quyền. Có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Năm Dân vận chính quyền.

Hệ thống công chức của chúng ta khoảng dưới 1 triệu người, hệ thống viên chức khoảng 2,5 triệu người. Đây là những người trực tiếp liên quan đến người dân, nếu chúng ta làm tốt công tác dân vận thì nhân dân sẽ tín nhiệm, làm cho uy tín của Đảng, của hệ thống chính trị tăng lên. Nhưng nếu không làm tốt sẽ tác động ngược lại, khiến bệnh quan liêu, xa dân, bệnh “trên nóng dưới lạnh” sẽ vẫn diễn ra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cương lĩnh hành động cũng như nhiệm vụ công tác năm, chúng ta cần coi trọng vai trò quan trọng của việc huy động sức mạnh tổng hợp để cả nước hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2018 thông qua công tác dân vận.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ban, ngành, địa phương cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận. “Phải lo từ xa, từ sớm". Trong đó, việc đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải chủ động xây dựng, thực hiện tốt.

Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải có trách nhiệm vận động nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin và là tấm gương mẫu mực cho nhân dân noi theo. Cả hệ thống chính trị, nhất là các chính quyền phải làm công tác dân vận cùng với Ban Dân vận.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan quyền con người, quyền công dân, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phải xử lý ngay những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu hiện vẫn còn tình trạng chủ tịch huyện rất ít thực hiện tiếp công dân hàng tháng theo quy định, vẫn có nhiều chủ tịch xã ít đối thoại với nhân dân.

Phải nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp để chất lượng hơn, dài hơi hơn giữa Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương, và đề nghị các địa phương phải có kế hoạch phối hợp giữa ủy ban nhân dân với ban dân vận của tỉnh.

Một vấn đề quan trọng, cội nguồn phải thực hiện chính là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng trưởng là để vì nhân dân, để không còn người nghèo đến cùng cực, không có ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, bởi nhiều địa phương cơ chế xin – cho vẫn còn rất nặng nề.

Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để việc nhỏ thành việc lớn. Đổi mới cách đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có việc quan trọng là lấy mức độ hài lòng của nhân dân với cán bộ, công chức làm thước đo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động phải đổi mới. “Cần biến lời nói thành việc làm cụ thể trong các hành động, nhất là trong Năm Dân vận chính quyền” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tin mới