mask

Công an huyện Nghi Lộc tìm chủ sở hữu xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang điều tra xác minh 32 chiếc xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng không đầy đủ bộ phận, còn lại chủ yếu phần khung và lốc máy với các đặc điểm như sau:

STT

TÊN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, NHÃN HIỆU, KÝ HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ, XUẤT XỨ, TÌNH TRẠNG, NƠI PHÁT HIỆN

GHI CHÚ

1

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE 0600G0170086

SM: E101EK170086

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M1)

2

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF03-13?16??

SM: MF03E – 11?????

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M2)

3

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF031302133

SM: MF03E – 1121???

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M3)

4

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF03 – 13014??

SM: MF03E – 101894?

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M4)

5

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE 0600G0170059

SM: E101EK170059

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M5)

6

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu HONDA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF031209848

SM: MF03E1115567

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M6)

7

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF03 – 1??????

SM: MF03E – 1120???

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M7)

8

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF03-13??8?5

SM: MF03E – 1118???

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M8)

9

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF03-100????

SM: MF03E-11114???

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M9)

10

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF03 – 1203696

SM: MF03E-1?007??

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M10)

11

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE 0600H0300321

SM: E101EK300321

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M11)

12

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170056

SM: E101EK170056

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M12)

13

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600H0301282

SM: E101EK301282

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M13)

14

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170379

SM: E101EK170139

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M14)

15

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600H0304274

SM: E101EK304274

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M15)

16

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF0310197??

SM: MF03E101????

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M16)

17

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170079

SM: E101EK170079

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M17)

18

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170631

SM: E101EK170631

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M18)

19

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170210

SM: E101EK170210

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M19)

20

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600H0300212

SM: E101EK300212

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M20)

21

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600F0164329

SM: E101EK164329

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M21)

22

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600H0304279

SM: E101EK304279

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M22)

23

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170188

SM: E101EK170188

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M23)

24

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600D0125003

SM: E101EK125003

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M24)

25

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận vỏ xe và lốc máy có ghi nhãn hiệu HONDA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF 031207281

SM: MF03E1113467

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M25)

26

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170179

SM: E101EK170179

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M26)

27

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170018

SM: E101EK170018

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M27)

28

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170180

SM: E101EK170180

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M28)

29

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170881

SM: E101EK170881

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M29)

30

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu YAMAHA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: PMYKE0600G0170825

SM: E101EK170825

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M30)

31

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, trên bộ phận lốc máy có ghi nhãn hiệu HONDA, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: không xác định được

SM: không xác định được

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M31)

32

Xe gắn máy

01

Chiếc

Xe gắn máy đã qua sử dụng, không có nhãn hiệu, không có đầy đủ bộ phận, có số khung, số máy như sau:

SK: MF03-1201103

SM: MF03E10???04

(Phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS: 37C-097.50)

(Được đánh ký hiệu M32)

Ai là chủ sở hữu của những chiếc xe gắn máy có đặc điểm nêu trên, mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để giải quyết theo quy định pháp luật.

Điện thoại liên hệ : 0988885345 gặp đồng chí Nguyễn Tiến Thành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đến nhận thì Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới