mask

Công bố chỉ số PAPI năm 2019, Nghệ An xếp thứ 17 cả nước

(Baonghean.vn) - Sáng 28/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2019.

Theo báo cáo, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của tỉnh Nghệ An với 44,72 điểm – đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm cao thứ nhất trong top trung bình cao của cả nước.

Theo đó, kết quả điểm chỉ số thành phần là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở là 5,43 điểm; Công khai minh bạch là 5,54 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân là  5,26 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là 6,64 điểm; Thủ tục hành chính công là 7,39 điểm; Cung ứng dịch vụ công là 7,12 điểm; Quản trị môi trường là 3,99 điểm; Quản trị điện tử là 3,85 điểm.

Kết quả điểm chỉ số thành phần cho thấy về cơ bản điểm chỉ số thành phần các trục nội dung không có biến động nhiều so với năm 2018. Trong đó, điểm chỉ số thành phần Quản trị môi trường và Quản trị điện tử đạt thấp. 

Nội dung chỉ số thành phần
Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung thành phần.

Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử); 28 nội dung thành phần, hơn 120 tiêu chí, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam.

Chỉ
Mức tăng, giảm hàng năm Chỉ số PAPI của các tỉnh, thành trong cả nước.

Chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là nỗ lực hợp tác hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009.

Chỉ số PAPI đo lường trải nghiệm và cảm nhận của người dân thường niên, nhằm mục đích so sánh hiệu quả và chất lượng quản trị, điều hành của bộ máy Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền 63 tỉnh, thành phố, thúc đẩy quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chỉ số
Bảng tổng hợp Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2019.

Từ khi được khảo sát lần đầu cách đây 11 năm, nghiên cứu PAPI đã thu thập ý kiến của 131.501 công dân được chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc để tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công dựa trên trải nghiệm tương tác trực tiếp của họ với chính quyền các cấp.

Năm 2019, 14.138 người dân đã tham gia khảo sát PAPI, chia sẻ đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong năm vừa qua. Dữ liệu và thông tin thực chứng từ Chỉ số PAPI cho thấy bức tranh thực tế về hiệu quả của các cấp chính quyền trong đáp ứng yêu cầu của người dân.

Tin mới