mask

Công bố giám sát thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

(Baonghean.vn) - Buổi làm việc do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì.
0:00 / 0:00
0:00

Sáng 4/12, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua kết quả giám sát tại Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Công bố giám sát thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Thành

Thời gian qua, Đảng ủy nhà trường đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch 77-KH/TU; xây dựng ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 21/2/2022 của Đảng ủy để triển khai thực hiện tại Đảng bộ trường.

Đảng ủy trường phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận chuyên môn, tập thể cá nhân để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Cùng đó, gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, trường rà soát, xây dựng, ban hành các quy định, quy chế làm việc theo hướng công khai, dân chủ, đồng bộ, thống nhất theo tinh thần Kết luận 21- KL/TW.

Quá trình thực hiện các chủ trương, nghị quyết đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế, thể hiện vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước Đảng bộ. Thường xuyên giữ mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp có nguyên tắc giữa các tổ chức, đơn vị, tăng cường gắn kết giữa các khoa, phòng và các đoàn thể, quần chúng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt Kết luận 21-KL/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 77-KH/TU và Kế hoạch 18-KH/ĐU chưa thực sự phong phú. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số chi bộ chưa được thực hiện đồng đều, sức lan tỏa chưa cao. Một số nhiệm vụ thực hiện Kết luận 21-KL/TW chưa được cụ thể hóa vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của Đảng ủy cũng như tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục phát huy những ưu điểm; rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận 21-KL/TW và Kế hoạch 77-KH/TU mà Đoàn Giám sát đã chỉ ra. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Tin mới