mask

Công bố kết quả kiểm kê rừng năm 2015: Nghệ An có gần 1 triệu ha rừng

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 23/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố kết quả kiểm kê rừng và triển khai kế hoạch đánh giá 10 năm khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Chủ trì đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có các tổ chức quốc tế về bảo vệ rừng, đại diện Bộ, ngành liên quan, sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đại diện các huyện, thành, thị.

a
Toàn cảnh hội nghị.

Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 bắt đầu thực hiện năm 2013. Nghệ An là một trong 25 tỉnh triển khai và hoàn thành trong năm 2015. Mục tiêu nhằm xác định chính xác diện tích, chất lượng, thiết lập hồ sơ quản lý rừng để phục vụ theo dõi quản lý rừng và đất lâm nghiệp hàng năm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ phát triển rừng.

a
Biểu đồ phản ánh diện tích đất rừng sau kiểm kê.

Sau khi kiểm kê, Nghệ An có 942.508,48 ha rừng, trong đó quy hoạch 3 loại rừng 679.301, 66 ha; rừng tự nhiên: 762.785, 8 ha, rừng trồng 116.515 ha; đất chưa có rừng 293.750 ha.  Sau kiểm kê Nghệ An có trữ lượng gỗ khoảng 91.003.287m3, tre nứa 1.981.681.000 cây.

Đã có 376 xã, phường, thị trấn thuộc 21 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh được kiểm kê. UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định phê duyệt kết quả kiểm kê rừng và giao Sở NN và PTNNNT có trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

a
Đại diện 1 số tổ chức quốc tế tham gia ý kiến tại hội nghị.
a
Đại diện các tổ chức bảo vệ rừng dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBDD tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị sử dụng kết quả kiểm kê rừng để rà soát, điều chỉnh diện tích, ranh giới quy hoạch 3 loại rừng cho phù hợp với thực tế; Xây dựng phương án giao rừng cho thuê rừng cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Đối với diện tích đất lâm nghiệp đang tạm giao cho UBND xã quản lý, cần có phương án tổ chức giao, cho thuê cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý và sử dụng ổn định lâu dài… làm căn cứ thực hiện các chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững.

a
Giám đốc Qũy Bảo vệ và phát triển rừng trình bày kế hoạch hành động giảm phát thải và suy thoái từ rừng cấp tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tập huấn sử dụng khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp khai thác, chia sẻ thông tin kết quả kiểm kê rừng; thiết lập cơ sở dữ liệu về lâm nghiệp của địa phương kết nối với hệ thống FORMIS toàn quốc.

UBND tỉnh cũng giao tổ chức đánh giá kết quả 10 năm của khu dự trữ sinh quyển là cơ hội để nhìn lại những thành tựu đạt được cũng như rút ra các giải pháp khắc phục khó khăn, nhằm quản lý Khu DTSQ hiệu quả hơn nữa, đồng thời củng cố, nâng cao hình ảnh Việt Nam nói chung và khu DTSQ miền Tây Nghệ An nói riêng. Trên cơ sở dữ liệu kết quả kiểm kê rừng năm 2015, hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức theo dõi, cập nhật, nâng cấp theo các nguyên nhân thay đổi về rừng để chuẩn hóa số liệu.

a
Rừng săng lẻ Tương Dương - Nghệ An. Ảnh: Internet.

Đồng chí Đinh Viết Hồng cũng đề nghị các Bộ đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về mọi mặt cho tỉnh Nghệ An; đồng thời tiếp tục hỗ trợ khu DTSQ Tây Nghệ An trong quá trình xây dựng báo cáo đánh giá và phát triển bền vững các giá trị Di sản khu sinh quyển sau này./.

Trân Châu

Tin mới