mask

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố từ 14h chiều nay.
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm 48 chức danh. Ảnh: TTXVN

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh theo thứ tự các khối: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Mỗi chức danh được đại biểu bỏ phiếu theo 3 mức độ tín nhiệm caotín nhiệm và tín nhiệm thấp; tổng số phiếu phát ra và thu về là 475.

Cập nhật kết quả lấy phiếu tín nhiệm dưới đây:

TT Tên và chức vụ Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC
1 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 323 146 6
KHỐI QUỐC HỘI
2 Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân 437 34 4
3 Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng 372 91 11
4 Phó chủ tịch Uông Chu Lưu 374 92 9
5 Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ 327 135 13
6 Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển 362 102 7
7 Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh 210 232 32
8 Chủ nhiệm UB Văn hóa Phan Thanh Bình 326 146 2
9 Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến 290 181 3
10 Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng 276 176 22
11 Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định 317 145 12
12 Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu 330 139 5
13 Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải 323 144 7
14 Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải 279 171 25
15 Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga 338 118 19
16 Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc 315 133 26
17 Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh 263 182 29
18 Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy 341 120 14
19 Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt 286 166 23
KHỐI CHÍNH PHỦ
20 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 393 68 14
21 Phó thủ tướng Trương Hòa Bình 336 122 15
22 Phó thủ tướng Phạm Bình Minh 377 85 10
23 Phó thủ tướng Vương Đình Huệ 354 103 17
24 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam 305 140 28
25 Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng 210 212 50
26 Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch 341 120 12
27 Bộ trưởng Công an Tô Lâm 273 149 51
28 Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh 169 270 34
29 Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh 226 188 57
30 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến 255 203 14
31 Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường 307 153 12
32 Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung 258 189 25
33 Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 169 208 97
34 Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng 229 195 49
35 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 273 175 24
36 Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà 159 226 89
37 Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà 197 208 69
38 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng 339 122 11
39 Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái 304 158 12
40 Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long 318 134 22
41 Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ 140 194 137
42 Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân 157 250 64
43 Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể 142 221 107
44 Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện 148 252 72
45 Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 224 197 53
KHỐI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
46 Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình 286 171 18
47 Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí 204 229 41
48

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

245 194 36

Tin mới