mask

Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 tại tỉnh Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00

Sáng 20/3, UBND tỉnh tổ chức làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước về việc công bố 2 quyết định kiểm toán Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

Dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Nghệ An ảnh 1

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, nội dung kiểm toán gồm: Việc quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình; việc tuân thủ chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình; tình hình thực hiện mục tiêu chương trình; tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của chương trình.

Thời hạn kiểm toán 60 ngày tại các đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trường Cao đẳng Việt - Đức; Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An; huyện Quế Phong và huyện Tương Dương.

Kiểm toán việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện Quế Phong, Con Cuông và Tương Dương.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực, chính xác của số liệu quyết toán kinh phí, chi phí đầu tư thực hiện tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, quản lý đầu tư xây dựng và quy định của chương trình; đánh giá tính kinh tế hiệu lực, hiệu quả và việc thực hiện mục tiêu của chương trình; chỉ ra những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chương trình để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Nghệ An ảnh 2

Đồng chí Vũ Văn Tám - Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V, Trưởng đoàn Kiểm toán công bố các quyết định kiểm toán. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: Triển khai các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, tỉnh Nghệ An đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành quy chế, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thành lập ban chỉ đạo triển khai chương trình; đồng thời, tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để chỉ đạo triển khai chương trình.

Qua quá trình triển khai bước đầu cho thấy, công tác tổ chức điều hành cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc. Do đó, tỉnh Nghệ An mong muốn đoàn kiểm toán sẽ giúp tỉnh tháo gỡ những khó khăn, bất cập để địa phương triển khai chương trình có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Trong quá trình đoàn Kiểm toán Nhà nước làm việc tại địa phương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của đoàn công tác.

Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Nghệ An ảnh 3

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Các đơn vị đầu mối tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị, báo cáo giải trình khi cần thiết; chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Tin mới