Công bố Quyết định thành lập Bưu điện Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Bưu điện tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc thành lập Bưu điện Thị xã Hoàng Mai tại phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, trên cơ sở tách ra từ Bưu điện huyện Quỳnh Lưu. 

Bưu điện Thị xã Hoàng Mai có 31 CBCNV và người lao động; có 8 Bưu điện -Văn hóa xã, 1 bưu cục cấp 2 và 3 bưu cục cấp 3.

Trao QĐ thành lập và QĐ bổ nhiệm cho lãnh đạo BĐ Hoàng Mai
Trao QĐ thành lập và QĐ bổ nhiệm cho lãnh đạo BĐ Hoàng Mai

Bưu điện Thị xã ra đời sẽ nâng cao chất lượng hoạt động bưu chính trên địa bàn, trong đó rút ngắn đáng kể thời gian phục vụ bưu chính công ích, hành chính công đặc biệt là công tác phát hành báo Đảng trong ngày đến với cán bộ và bạn đọc trên địa bàn 10 xã, phường của thị xã Hoàng Mai. Lễ công bố QĐ tái thành lập Bưu điện huyện Quỳnh Lưu cũng được tiến hành cùng ngày.

                                                                    Đào Nguyên Thuận

                                                                          (TX. Hoàng Mai)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới