mask

Công bố Quyết định thành lập Tổ công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Chiều 6/4, tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An diễn ra cuộc họp Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh MH
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: M.H

Tại cuộc họp, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định thành lập Tổ công tác gồm 28 thành viên thuộc 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh do đồng chí Vi Văn Sơn – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc làm tổ trưởng.

Đồng chí Vi Văn Sơn – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì cuộc họp. Ảnh MH
Đồng chí Vi Văn Sơn – Trưởng ban Dân tộc chủ trì cuộc họp. Ảnh: M.H

Tổ công tác có chức năng giúp Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc để triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

Cuộc họp cũng thông qua dự thảo quy hoạt động của Tổ công tác và Dự thảo bộ Tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG.

ảnh MH
Các đại biểu thảo luận về bộ Tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình. Ảnh: M.H

Các đại biểu dự họp tập trung đánh giá, thảo luận về bộ Tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình; quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vi Văn Sơn – Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu các thành viên thuộc Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các ngành để hoàn thiện Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; yêu cầu các thành viên Tổ công tác căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh Nghệ An và Dự thảo bộ Tiêu chí do Ban Dân tộc soạn thảo để bổ sung, hoàn chỉnh các tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình để trình các cấp có thẩm quyền ban hành, triển khai thực hiện…

Tin mới