mask

Công chức xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp: 'Chỉ thị 26 là gì'?

(Baonghean.vn) - Đó là câu hỏi của một công chức văn phòng UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp khi đoàn kiểm tra đột xuất của tỉnh yêu cầu trình các văn bản triển khai thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan Nhà nước, theo tinh thần Chỉ thị 17/CT-TU của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/3, đoàn công tác của tỉnh thực hiện kiểm tra đột xuất về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TU và Chỉ thị 26/CT-TTg tại huyện Quỳ Hợp và TX Thái Hòa. Đoàn công tác do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện một số ban, ngành liên quan.

Tại UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, thời điểm đoàn đến kiểm tra lúc 9 giờ 50 phút sáng 24/3, cơ quan UBND xã Nghĩa Xuân vắng 6 người.

Kiểm tra tại Trung tâm giao dịch một cửa xã Nghĩa Xuân cho thấy, còn thiếu sót nhiều về các thủ tục, quy trình về hồ sơ, sổ sách hành chính, như: chưa có quy chế, không có văn bản tiếp nhận công việc; công khai thủ tục hành chính chưa đúng và chưa đủ; không lập phiếu tiếp nhận và trả kết quả; nhiều biên lai thu phí không ghi ngày tháng, không có chữ ký xác nhận…

Các văn bản thể hiện việc phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng không có. Đặc biệt, khi đoàn công tác của tỉnh yêu cầu trình các văn bản thể hiện việc UBND xã Nghĩa Xuân triển khai, thực hiện Chỉ thị 17/CT-TU của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì một công chức văn phòng UBND xã hỏi lại: “Chỉ thị 26 là gì?” và không đưa ra được các văn bản theo yêu cầu.

Kiểm tra việc ban hành các văn bản thực hiện Chỉ thị 26/Ct-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại UBND xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn kiểm tra việc ban hành các văn bản thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Hoài Thu.

Bên cạnh đó, UBND xã Nghĩa Xuân cũng chưa có quy định giờ giấc làm việc và chưa công bố công khai tại trụ sở để cán bộ, công chức thực hiện và người dân được biết.

Về mặt văn bản, ông Trương Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân chỉ đưa ra được thông báo quy định giờ giấc làm việc của năm 2016. Ông Trương Văn Chính cho biết, hiện xã Nghĩa Xuân thực hiện giờ làm việc mùa hè buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều 1 giờ 30 đến 4 giờ 30.

Ngoài ra, trong phân công, giao việc cho các bộ phận và từng cá nhân làm việc tại UBND xã Nghĩa Xuân còn chung chung, sơ sài. Lịch công tác của UBND xã Nghĩa Xuân thực hiện theo tháng, tuy nhiên trong tháng có nhiều ngày để trống không ghi nội dung công tác (tháng 1 có 10 ngày và tháng 3 có 9 ngày không có nội dung công tác).

Về việc chấp hành Chỉ thị 17/CT-TU, đồng chí Bí thư Đảng ủy Thái Bá Lâm cho biết, hầu hết cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên vẫn có một số cá nhân còn có biểu hiện vi phạm việc uống rượu buổi trưa, còn đi muộn về sớm.

Sau khi đoàn công tác kết luận các nội dung kiểm tra nêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân Trương Văn Chính đã hứa sẽ sớm khắc phục, sửa chữa ngay những vi phạm, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, viên chức tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Hoài Thu.

Tiếp đó, kiểm tra tại UBND xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, đoàn công tác ghi nhận cơ bản cán bộ, công chức UBND xã Tam Hợp thực hiện tốt quy định về giờ giấc làm việc. Các thủ tục, hồ sơ hành chính đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm cần khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác.

Có mặt tại UBND huyện Quỳ Hợp lúc 11 giờ 30 phút, qua kiểm tra cho thấy có khá nhiều cán bộ, công chức một số phòng, ban đã rời công sở như Phòng Giáo dục, phòng NN&PTNT, Tư pháp. Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã nghiêm túc tiếp thu và hứa sẽ có biện pháp xử ý đối với cán bộ, công chức vi phạm quy định giờ giấc làm việc.

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc SỞ Nội vụ kiểm tra tại Trung tâm một cửa Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra tại Trung tâm một cửa thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoài Thu.

Vào buổi chiều, lúc 14 giờ kém 15 phút, đoàn kiểm tra đột xuất tại UBND thị xã Thái Hòa, cho thấy cơ bản cán bộ, công chức cơ quan UBND thị xã chấp hành tốt giờ giấc làm việc. Đặc biệt, đã có kế hoạch triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 26/CT-TTg và đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại 10 đơn vị nhằm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, đoàn công tác cũng nhắc nhở UBND thị xã Thái Hòa cần có thông báo kết quả kiểm tra gửi tới các đơn vị địa phương sau khi kiểm tra.

Hoài Thu

Tin mới