Công dân cần có trách nhiệm kê khai, cập nhật đầy đủ thông tin nhân thân

(Baonghean.vn) - Sáng 31/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng, việc quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành, cơ quan hành chính cấp tỉnh thực hiện. Mỗi cơ quan quản lý nhà nước lại cấp cho công dân một loại giấy tờ, vì vậy mỗi công dân lại sở hữu nhiều loại giấy tờ khác nhau.

Các thông tin trên những giấy tờ này có nội dung trùng lặp nhưng khi tham gia các giao dịch, công dân lại không thể sử dụng một trong các giấy tờ để chứng minh tình trạng nhân thân của mình.

Việc nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, từng lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin chung nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, không thống nhất, gây lãng phí về nguồn lực tài chính, nhân lực.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 21 địa phương trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý dân cư, ngày 08/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 896 phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; Ngày 20/11/2016, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Căn cước công dân.

Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2083 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện, sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng. Ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ lại có Chỉ thị 07 về việc tăng cường phối hợp triển khai nội dung này.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ quan chức năng đã, đang và sẽ tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân, tạo nên một hệ cơ sở dữ liệu thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Điều này sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân... được thực hiện tốt hơn.

Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị mỗi công dân cần nắm vững các quy định pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, quyền và trách nhiệm trong việc cung cấp và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu. Ảnh: Thành Chung

Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện nay, Nghệ An đã hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đảm bảo triển khai có hiệu quả. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An đề nghị, mỗi công dân cần nắm vững các quy định pháp luật về việc xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và trách nhiệm trong việc cung cấp và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu.

UBND tỉnh đề nghị công dân thực hiện tốt việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cơ bản theo quy định tại Luật Căn cước Công dân. Nội dung thông tin bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Tình trạng hôn nhân; Nơi thường trú; Nơi ở hiện tại; Nhóm máu... vào phiếu thu thập thông tin dân cư.

Thành Chung

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới