Công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý trong phân bổ ngân sách

(Baonghean.vn) – Sáng 22/11, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) tiến hành họp thẩm tra một số tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra.

Tham gia cuộc thẩm tra có các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc họp.

Về tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh, được xây dựng nhằm đảm bảo quy định tại Luật phí và lệ phí năm 2015, từ đó thống nhất áp dụng thực hiện mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngay khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017. 

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc phân bổ ngân sách cần công bằng, hợp lý, công khai, minh bạch.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc phân bổ ngân sách cần công bằng, hợp lý, công khai, minh bạch.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết này nhưng yêu cầu cơ quan soạn thảo cần rút gọn lại một số mục không cần thiết, sửa đổi, bổ sung một số nội dung để nâng cao hiệu lực, hiệu quả khi áp dụng thực hiện.

Tiếp đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020 do Sở Tài Chính trình bày.      

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo nội dung các tờ trình của Sở Tài chính trình HĐND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo nội dung các tờ trình của Sở Tài chính trình HĐND tỉnh.

Trong giai đoạn 2011 - 2016, Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chế độ chính sách và phát sinh nhiều nhiệm vụ chi cho các ngành, các lĩnh vực mà chưa được bố trí trong định mức; đồng thời trượt giá tăng cao trong giai đoạn 2011 - 2016 dẫn đến các quy định tại Quyết định số 103/2010/QĐ-UBND không còn phù hợp với tình hình thực tế các quy định hiện hành. 

Đồng chí Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh góp ý nội dung Tờ trình Ban hành quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh góp ý nội dung Tờ trình Ban hành quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Góp ý vào nội dung này, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thường xuyên, ngân sách địa phương năm 2017 phải đáp ứng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Phân bổ ngân sách công bằng, hợp lý, công khai minh bạch giữa các sở, các đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và ổn định trong từ năm 2017 đến năm 2020.

Tại buổi thẩm tra, các thành viên ban Kinh tế - Ngân sách cũng đã góp ý và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015. 

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa- Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An góp ý nội dung Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Đình Hòa- Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An góp ý nội dung Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu góp ý của các thành viên rà soát, sửa đổi bổ sung để hoàn thiện nội dung trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

 Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới