mask

Công tác kiểm tra, giám sát là 'nòng cốt' cho hoạt động của tổ chức Công đoàn

(Baonghean.vn) - Năm 2021, tình hình dịch bệnh ở Nghệ An diễn biến phức tạp, kéo dài khiến các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An đề ra bị gián đoạn. Song, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và một số kết quả vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát; qua đó giúp các đơn vị được kiểm tra phát huy kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua việc kiểm tra, giám sát giúp các đơn vị giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn, góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Ảnh:
Ủy ban Kiểm tra đã chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Ảnh: P.V

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS)”, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đổi mới cách thức chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, thiết thực. Trong đó, tập trung kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra tài chính tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động theo chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Để thực hiện kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng đề cương, biểu mẫu kết luận kiểm tra cụ thể, chi tiết từng nội dung để các cấp công đoàn thực hiện thuận lợi. Sau khi triển khai các văn bản, Ủy ban Kiểm tra đã theo dõi và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 15 CĐCS trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp, chỉ thị, quy định và những chủ trương lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Nghệ An; kiểm tra việc triển khai các nội dung trọng tâm của công đoàn cấp trên trong năm; về thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt tại cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính. Qua kiểm tra cho thấy, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện đúng quy định, toàn diện về phân cấp quản lý, sử dụng tài chính cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản chặt chẽ, đảm bảo chế độ, định mức, thực sự tiết kiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Công tác kiểm tra, giám sát là 'nòng cốt' cho hoạt động của tổ chức Công đoàn ảnh 2
Công tác kiểm tra, giám sát tài chính chặt chẽ giúp giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh. Ảnh: P.V

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh chia sẻ, trong năm 2021, điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát ở LĐLĐ tỉnh Nghệ An đó là đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 02, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát kịp thời nhằm đôn đốc triển khai để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn. Qua giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã giúp hạn chế đến mức thấp nhất việc chi trả sai chế độ, chi không đúng đối tượng, không đảm bảo quy trình, thủ tục và công khai minh bạch đến với đoàn viên và người lao động.

Qua giám sát và hoạt động thực tiễn, Ủy ban Kiểm tra đã kịp thời yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chấn chỉnh các hoạt động như: Ban hành văn bản về chấn chỉnh việc chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng thuộc tuyến đầu chống dịch; việc thanh toán chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa được kịp thời; đôn đốc việc kiểm tra của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với CĐCS nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra...

Công tác kiểm tra, giám sát là 'nòng cốt' cho hoạt động của tổ chức Công đoàn ảnh 3
Mặc dù dịch bệnh bùng phát nhưng công tác kiểm tra tài chính vẫn được LĐLĐ tỉnh đảm bảo. Ảnh: P.V

Cũng trong năm 2021, dịch bệnh bùng phát liên tục và kéo dài nên ảnh hưởng đến công tác kiểm tra tài chính các CĐCS có đông công nhân lao động. Song, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động, linh hoạt, đổi mới trong cách thức tiến hành kiểm tra nên đã đạt chỉ tiêu đề ra trong năm. Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐCS đã thực hiện nghiêm túc công tác lập dự toán, quyết toán hằng năm; xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán đầy đủ; chi phụ cấp trách nhiệm cơ bản đúng đối tượng, định mức và tỷ lệ theo đúng quy định; chi hành chính tiết kiệm, tập trung kinh phí ưu tiên chi hoạt động phong trào nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và người lao động. Một số đơn vị thu kinh phí công đoàn và việc trích kinh phí hằng năm lên cấp trên nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời.

Những kết quả trên đã tạo dấu ấn và khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; là “nòng cốt” cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát là 'nòng cốt' cho hoạt động của tổ chức Công đoàn ảnh 4

Việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW cũng được Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ chủ động giám sát. Ảnh: P.V

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: "Công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2021 đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phát hiện ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn. Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn từng bước đi vào nền nếp. Đồng thời thực hiện có hiệu quả việc tiếp đoàn viên, người lao động, tiếp nhận đơn thư, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó đã thể hiện rõ nét vai trò Công đoàn tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh".

Tin mới