mask

Công tác kiểm tra, giám sát phải đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải tiếp tục được đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn.
0:00 / 0:00
0:00

Sáng 7/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát phải đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng cố niềm tin của Nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 19 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó, có 9 đoàn kiểm tra đối với các tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Công tác kiểm tra, giám sát phải đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn ảnh 2

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng chủ trì. Ảnh: Thanh Lê

Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.726 tổ chức Đảng và 106.621 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 976 tổ chức Đảng và 3.580 đảng viên. Qua kiểm tra, có 496 tổ chức Đảng. 2.619 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm phải thi hành 116 tổ chức Đảng với 1.646 đảng viên.

Đồng thời, qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc thi hành kỷ luật Đảng, đồng thời, yêu cầu tổ chức Đảng cấp dưới xem xét lại 9 trường hợp thi hành kỷ luật không đúng thẩm quyền; 50 trường hợp không đúng nguyên tắc, thủ tục; 1 trường hợp vi phạm phải đến mức thi hành kỷ luật nhưng không thi hành kỷ luật; 3 trường hợp bị thi hành kỷ luật oan sai.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nhiều tổ chức Đảng và đảng viên.

Về thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức Đảng (khiển trách 99, cảnh cáo 43); thi hành kỷ luật 6.519 đảng viên (khiển trách 4.906, cảnh cáo 1.144, cách chức 235, khai trừ 234), có 1.371 cấp ủy viên, chiếm 21,0%.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức Đảng và 2.064 đảng viên, có 771 cấp ủy viên, chiếm 37,4%.

Công tác kiểm tra, giám sát phải đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn ảnh 3

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại Nghệ An, đã kiểm tra 182 tổ chức Đảng và 331 đảng viên. Thực hiện giám sát chuyên đề 1.679 tổ chức Đảng và 1.146 đảng viên. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã kịp thời cung cấp thông tin, chuyển tài liệu sai phạm của nhiều tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đến Ủy ban Kiểm tra để xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát phải đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn ảnh 4

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong 6 tháng đầu năm 2022 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, hoàn thành rất tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nỗ lực, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới ban hành. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy các cấp. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án.

Công tác kiểm tra, giám sát phải đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn ảnh 5

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, quan tâm xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ cán bộ những nơi còn thiếu; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận 23-KL/TW ngày 10/12/2021.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị,...

Tin mới