mask

Công tác nhân sự: kiểm tra là thấy sai phạm

Theo Thanh tra Chính phủ, một số đơn vị trực thuộc Bộ Công thương đã bổ nhiệm một số trường hợp không thuộc diện quy hoạch, người thiếu tiêu chuẩn chức danh, thực hiện công khai không đúng quy định.
Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa.

Ngày 13/1, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước tại Bộ Công Thương và UBND của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, cơ quan thanh tra kết luận Bộ Công thương chưa tăng cường công tác thanh, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong công tác cán bộ có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, người thiếu tiêu chuẩn chức danh, thực hiện công khai không đúng quy định.

Với 9 tỉnh, thành phố được thanh tra, cũng thực hiện không đúng định mức quy định về chỉ tiêu biên chế hàng năm, bổ nhiệm thừa chức danh cấp phép, người không thuộc diện quy hoạch.

Nhiều trường học không tổ chức tuyển giáo viên mà tổ chức ký hợp đồng thừa so với nhu cầu, chưa phân công trách nhiệm cho người đứng đầu, không thực hiện công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ quy định về công tác cán bộ và thực hiện công khai. Chấn chỉnh ngay các hạn chế, khuyết điểm tại các cơ sở trực thuộc và tăng cường thanh, kiểm tra.

Tin mới