Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước mở đường

(Baonghean) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (Nghị quyết số 26) và 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh. Đạt được những kết quả quan trọng đó đóng góp không nhỏ của ngành Tuyên giáo.
Thành phố Vinh.

XÁC ĐỊNH RÕ TRỌNG TÂM

Sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai việc học tập, quán triệt nghị các quyết đến cơ sở kịp thời; xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng đổi mới về nội dung, hình thức, bảo đảm tiến độ và chất lượng, thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó, nhấn mạnh tinh thần nghiêm túc, ý thức tham gia quán triệt, nghiên cứu của từng cán bộ, đảng viên.

Sau khi học tập, các cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch gắn với liên hệ thực tiễn công tác của bản thân. Tất cả các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống ở cấp, ngành mình, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ngành Tuyên giáo thảo luận đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Đối với Nghị quyết số 26, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì biên soạn 4.000 cuốn sách để phục vụ việc học tập, triển khai trong toàn tỉnh; tham mưu ban hành Đề án số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động.

Việc thực hiện các nghị quyết cũng gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng với việc chọn những khâu trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cấp, từng địa phương, cơ quan , đơn vị để giải quyết, xem đó là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó góp phần củng cố tư tưởng, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho các cấp ủy Đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực ở các đơn vị cơ sở; qua đó, giúp các cấp ủy Đảng rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm và khắc phục vướng mắc, khó khăn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.


NHỮNG CÁCH LÀM HAY ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Ngành Tuyên giáo Nghệ An đã khẩn trương bắt tay vào tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó quan tâm đặc biệt đến tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lớn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh mở và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, nhất là các chuyên mục: “Dấu ấn nhiệm kỳ”, “Đối thoại cấp ủy”, "Sửa đổi lề lối làm việc”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Góp ý cho Đảng”, “Thi đua yêu nước”, đăng tải các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng để nhân dân tiếp cận, và tích cực đóng góp ý kiến.

Không chỉ lập chuyên trang, nội dung tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng cũng được các báo, đài truyền thanh, truyền hình quan tâm, phản ánh toàn diện, thẳng thắn, trách nhiệm. Có một điểm chung là các cơ quan báo chí đều tự tin nhập cuộc bởi luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời từ các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí. Do đó, bên cạnh phản ánh những mặt được thì những đề tài khó, gai góc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái… đã được phản ánh, qua đó thể hiện được tính phản biện xã hội ngày càng rõ rệt, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nghị quyết.
Để giúp báo chí hoạt động hiệu quả, giao ban báo chí định kỳ hàng tháng  của tỉnh được duy trì và không ngừng đổi mới, tăng cường trao đổi thảo luận. Thông qua đó, báo chí có thể bám sát mọi diễn biến, cân bằng hài hòa, phản ánh “trúng, đúng” phong trào thi đua, cụ thể hóa nghị quyết.

Công tác nắm bắt thông tin, và định hướng dư luận xã hội được cấp ủy và hệ thống Tuyên giáo các cấp quan tâm đẩy mạnh và kịp thời như: tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng để cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến các mặt đời sống xã hội mà dư luận quan tâm, để họ làm tốt công tác định hướng dư luận…

 
 

THỂ HIỆN RÕ VAI TRÒ NGƯỜI ĐI TRƯỚC DẪN ĐƯỜNG

Có thể nói, thời gian qua, hệ thống Tuyên giáo các cấp đã thể hiện rõ vai trò là người đi trước dẫn đường, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà. Nửa nhiệm kỳ còn lại, với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Tuyên giáo đã đề ra và khẳng định sẽ thực hiện đồng thời nhiều giải pháp để góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, trọng tâm là ngành tiếp tục triển khai nội dung các nghị quyết, xây dựng kế hoạch cụ thể để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ; và có những đổi mới trong định hướng, tuyên truyền nhằm thích ứng với sự phát triển, vận động của thực tiễn, theo tinh thần của nghị quyết, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Việc học tập, triển khai các nghị quyết phải gắn với chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.  

Trong công tác Tuyên giáo, cần phải coi trọng công tác tuyên truyền miệng. Muốn vậy, cần phải có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Đây là lực lượng trực tiếp truyền bá sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung trọng tâm của các nghị quyết đã đề ra.
Công tác tư tưởng phải luôn đi trước mở đường, tinh nhanh, nhạy bén, làm chủ thông tin dư luận. Đây là định hướng hoạt động để trong bất cứ hoàn cảnh nào ngành Tuyên giáo cũng phát huy truyền thống vẻ vang của mình, bắt nhịp thời đại, quyết đoán trong đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng dâng hiến trí tuệ, tâm huyết để các chủ trương, quyết sách của Đảng được chuyển hóa thành quyết tâm hành động của toàn xã hội và mang lại kết quả cao. 

Kha Tám - Mỹ Nga

Ảnh: Nhóm PV; Kỹ thuật: Hữu Quân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới