mask

Công tác Tuyên giáo phải tạo động lực cho sự phát triển

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng 16/1.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới công tác quán triệt và tổng kết nghị quyết

Tại hội nghị, thông qua báo cáo tổng kết do đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày và ý kiến thảo luận của các đại biểu, cho thấy, năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy các cấp việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, gắn với kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Đảng các cấp; từ đó để cấp ủy các cấp có những định hướng, chỉ đạo, đề ra những giải pháp mới trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ động trong việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, hoạt động của tỉnh cũng như những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Kha Văn Tám tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Văn Thắng. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Kha Văn Tám báo cáo tổng kết công tác năm 2018 tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Ban Tuyên giáo cũng tham mưu cho cấp ủy các cấp hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng; công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội tiếp tục được quan tâm nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên giáo năm 2018 vừa qua.

Đó là, công tác thông tin, truyền thông một số lĩnh vực chưa đổi mới; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với một số ngành, cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nhất là các chính sách tác động đến quyền và lợi ích của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Các đồng chí Kha Văn Tám – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức chính trị còn hạn chế, dẫn đến có những hình thức thể hiện quan điểm lệch lạc của mình trên mạng xã hội. Ảnh: Mai Hoa

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác nắm bắt thông tin và vào cuộc định hướng, tuyên truyền một số vấn đề chưa thật sự nhạy bén; lúng túng trong việc phản bác lại các thông tin xấu, thông tin độc của các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, nhất là trên mạng xã hội.

Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức chính trị còn hạn chế, dẫn đến có những hình thức cổ vũ, phát tán, thể hiện quan điểm lệch lạc của mình trên mạng xã hội.

Tạo động lực cho sự phát triển

Khẳng định những thành tựu đạt được trong năm 2018 của tỉnh là đáng phấn khởi, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, so với mục tiêu đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, chỉ đạo của Bộ Chính trị và mong muốn, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thì cần tiếp tục cố gắng của cả hệ thống chính trị; trong đó hệ thống Tuyên giáo các cấp phải là lực lượng xung kích, đi trước nhằm tạo ra tư tưởng tốt và dư luận tích cực, tạo động lực cho sự phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo phải tạo động lực phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Muốn giải quyết tư tưởng tốt, dự luân tích cực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu đối với hệ thống Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu,  định hướng kịp thời thông tin trên cơ sở khoa học, nguyên tắc, nguyên lý của Đảng, lấy cái chung làm trọng, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, tổ chức và cá nhân; tránh dẫn dắt thông tin bằng một tư tưởng, suy nghĩ không đúng hoặc lệch lạc.

Để làm tốt yêu cầu trên, Ban Tuyên giáo các cấp phải xây dựng hệ thống “chân rết” trong các tổ chức chính trị - xã hội, kịp thời nắm chắc tình hình, phân tích rõ tình hình để tuyên truyền, định hướng tốt; gắn với đó là chú trọng công tác tuyên truyền miệng, định hướng tốt đối với các cơ quan báo chí và trên mạng xã hội. Ban Tuyên giáo cũng cần phải đi sâu, đi sát, thâm nhập sâu vào thực tiễn cuộc sống để kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, tồn tại, sàng lọc và hoàn thiện chính sách.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Các đồng chí Kha Văn Tám – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho Ban Tuyên giáo 5 đơn vị. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới