mask

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An xả bùn thải ra hồ điều hòa Cửa Nam

(Baonghean.vn) - Bùn thải chảy từ bể chứa của Nhà máy nước Hưng Vĩnh thuộc Công ty CP cấp nước Nghệ An, phủ kín mặt hồ điều hòa với diện tích khoảng 300m2, dày khoảng 2m.

Tin mới