Công ty CP Cấp nước Nghệ An: Đổi mới để phục vụ khách hàng tốt hơn

(Baonghean) - Thời gian qua, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là từ ngày 1/6/2016 chi phí trả cho nguồn nước thô và chi phí cho công tác đấu nối phát triển khách hàng, thay thế đồng hồ miễn phí rất lớn... Cùng đó, Công ty CP Cấp nước gặp khó khăn nguồn vốn để đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống cấp nước. Đặc biệt, là từ cuối năm 2016, công ty thực hiện chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ phần... Trước thực tế đó, Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã mạnh dạn đổi mới hoạt động, để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. 

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Bể hợp khối Nhà máy nước Vinh công suất 60.000 m3/ngày.
Bể hợp khối Nhà máy nước Vinh công suất 60.000 m3/ngày. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Hiện nay, Công ty CP Cấp nước là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cấp nước tại Nghệ An. Công ty quản lý 13 nhà máy, hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 100.000 m3/ngày, trong đó có Nhà máy nước Hưng Vĩnh - thành phố Vinh công suất 60.000 m3/ngày, Nhà máy nước vùng phụ cận Vinh công suất 20.000 m3/ngày, cùng với đó là các trạm cấp nước ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát triển khách hàng là công tác đầu tư phát triển hệ thống mạng đường ống cấp nước (Công ty Quản lý hệ thống mạng đường ống theo phân cấp mạng cấp 1, cấp 2, cấp 3) và hệ thống mạng đường ống được quản lý tốt, các sự cố trên hệ thống mạng đường ống luôn được xử lý kịp thời.

Từ năm 2016 đến nay, công ty tập trung đầu tư, cải tạo 35 công trình, gồm thay thế các tuyến ống cấp nước cũ xuống cấp, xử lý kịp thời những tuyến ống gây thất thoát nước và gây ô nhiễm. Hiện công ty đã hoàn thành việc thiết kế, lập phương án phân vùng tách mạng trên địa bàn thành phố Vinh; Xí nghiệp Cấp nước vùng phụ cận thành phố Vinh và Xí nghiệp Cấp nước đô thị miền Tây. 

Thời gian qua, công ty tập trung đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước đến những vùng trọng điểm và quan trọng theo quy hoạch của UBND tỉnh, theo nhu cầu nguyện vọng của người dân, như: Lắp đặt tuyến ống HDPE D200 đường Phạm Hồng Thái cung cấp nước sạch cho khu vực Tây Nam thành phố, cụm công nghiệp Hàn Quốc Emtecc; lắp đặt hệ thống cấp nước cho Tổ hợp Khu công nghiệp và dịch vụ VSIP Nghệ An;...  Công ty phối hợp tốt với Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh để xây dựng Đề án quy hoạch cấp nước sạch cho tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án xây dựng hệ thống cấp nước máy cho các xã mới sáp nhập vào thành phố Vinh. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật như: Dự án Quan hệ hợp tác vận hành ngành nước giữa Nawasco; ADB và VIE (Vitens Evides - Hà Lan) về đào tạo chống thất thoát nước; Dự án Pure về hỗ trợ lập phần mềm quản lý mạng lưới cấp nước và quản lý tài sản ngành nước.

Trong quá trình sản xuất, việc bảo đảm chất lượng nước là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu, nên công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát và có biện pháp bảo vệ nguồn nước thô tại các vị trí lấy nước của các trạm xử lý. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nước nguồn, nước sau xử lý tại nhà máy và nước sau xử lý tại các hộ dân, trên cơ sở đó có giải pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nước, đảm bảo đạt tiêu chuẩn nước sạch theo QCVN01/BYT - 2009 của Bộ Y tế. Hoạt động sản xuất cấp nước đảm bảo liên tục về thời gian cung cấp nước cho khách hàng. Cải tạo nhà xưởng, sửa chữa và kịp thời khắc phục các sự cố phát sinh từ hệ thống máy móc, trang thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác sản xuất, cấp nước sạch.

Hàng ngày, phòng Hóa nghiệm tiến hành lấy mẫu nước tại các nhà máy, trạm sản xuất, trên mạng lưới... kịp thời kiểm tra, xử lý đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt, công ty phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng nước. Tại các chi nhánh và các đơn vị đã tổ chức công tác đọc đồng hồ đúng lịch trình, thời gian theo quy định. Kiểm tra, giám sát tỷ lệ thất thoát các đồng hồ tổng tại các cụm dân cư. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý khách hàng, công ty đang áp dụng thành công các phần mềm quản lý khách hàng, thanh kiểm tra, lắp đặt sửa chữa, quản lý vật tư... 

Vận hành Nhà máy nước vùng phụ cận Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Vận hành Nhà máy nước vùng phụ cận Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Ông Hoàng Văn Hải - Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nghệ An cho biết: Với việc nỗ lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch cho khách hàng, năm 2016, Công ty CP Cấp nước Nghệ An đạt sản lượng hơn 32 triệu m3 nước sạch. Đặc biệt, ngày 30/12/2016, công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đổi mới vươn lên sản xuất - kinh doanh có hiệu quả.  

Thời gian tới, công ty sẽ tập trung đổi mới cơ cấu tổ chức, bộ máy và đẩy mạnh các giải pháp giảm nước không doanh thu, như: Kiểm soát lưu lượng và áp lực nước đầu vào tại các đồng hồ tổng; tăng cường công tác quản lý và chăm sóc khách hàng. Thực hiện công tác nâng cấp, cải tạo đường ống cũ mục nát và phân vùng tách mạng để quản lý, chống thất thoát. Cải tạo nâng công suất, nâng cao chất lượng nước tại các nhà máy xử lý nước tại địa bàn Xí nghiệp Cấp nước Miền Tây và Hưng Vĩnh, ưu tiên cải tạo cụm bể lắng ngang thành cụm bể lắng Lamenla tại Nhà máy nước Hưng Vĩnh. Xây dựng phương án vay vốn để thực hiện chống thất thoát nước. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng "Hướng về khách hàng sử dụng nước, phát triển để phục vụ tốt hơn" nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước bao gồm với mục tiêu vận hành an toàn hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định, cấp nước an toàn, chất lượng”. 

Công ty CP Cấp nước Nghệ An cũng  sẽ triển khai thu tiền nước qua ngân hàng và các dịch vụ thu hộ tiền nước. Nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ mới (thi công, duy tu bảo dưỡng, quản lý vận hành, giảm thất thoát thất thu,...) và các vật tư, trang thiết bị mới có tính năng ưu việt phù hợp với yêu cầu của hệ thống cấp nước, đồng thời từng bước đồng bộ vật tư, thiết bị sử dụng trên toàn hệ thống... Công ty quyết tâm năm 2017 đạt sản lượng gần 33,6 triệu m3 nước sạch./.

Hoàng Vĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới