mask

Công ty Điện lực Nghệ An: Tăng cường các giải pháp giảm tổn thất điện năng

(Baonghean.vn) - Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà Công ty Điện lực Nghệ An luôn quan tâm thực hiện.

Với địa bàn rộng, lượng khách hàng đông, việc giảm tổn thất điện năng được xem là “bài toán khó”, nhưng Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai các giải pháp cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện.

Sửa chữa và thay mới kịp thời các đường dây truyền tải điện, góp phần giảm thất thoát điện năng và giảm thiểu thời gian mất điện cho khách hàng
Sửa chữa và thay mới kịp thời các đường dây truyền tải điện, góp phần giảm thất thoát điện năng và giảm thiểu thời gian mất điện cho khách hàng.

Xác định chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng là pháp lệnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, thời gian qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã có nhiều giải pháp tập trung cho công tác giảm tổn thất điện năng. Lãnh đạo Công ty và Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng đã họp, bàn bạc đưa ra các giải pháp tối ưu nhất.

Các phòng chuyên môn đã phân tích các số liệu liên quan đến tổn thất điện năng như tổn thất công cộng, tổn thất đường dây, tổn thất toàn đơn vị…để từ đó đưa ra cách xác định chính xác nguyên nhân, nhằm tìm ra giải pháp hợp lý cho công tác kinh doanh, kỹ thuật, đầu tư…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tổn thất điện năng còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chuyên môn như: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng tại các Điện lực và Đội 110kV; Tăng thời gian làm việc nhiều hơn tại các Điện lực có sản lượng lớn/tổn thất cao và các Điện lực có tổn thất điện năng trung áp tăng bất thường so với cùng kỳ...; Ban hành các văn bản chấn chỉnh kịp thời những tồn tại của các đơn vị trong công tác kinh doanh làm ảnh hưởng tới công tác tổn thất trong thời gian qua.

Công nhân kinh ghi chỉ số công tơ tại Điện lực Nam Đàn
Công nhân Điện lực Nam Đàn ghi chỉ số công tơ.

Công ty cũng đã thành lập các đoàn công tác đặc biệt trực tiếp biệt phái đến hỗ trợ các Điện lực và tăng cường nhân lực vật lực nhằm hoàn thành công tác thay công tơ, chuẩn hóa thông tin khách hàng…theo đúng chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Tại các Điện lực trực thuộc, thực hiện tổng kiểm tra những khách hàng thuộc đường dây có tổn thất cao, để sớm phát hiện ra những khách hàng có bất thường về đo đếm điện năng, để tham mưu cho các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo Công ty đầu tư chống tổn thất đúng điểm, hợp lý.

Kết quả thực hiện giảm tổn thất điện năng trong quý 3 năm 2020, toàn Công ty thực hiện 6,24%, trong đó: Tổn thất lưới 110kV là 2,93%; Tổn thất lưới trung hạ thế là 4,21%. Cụ thể tổn thất lũy kế thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 mà Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện được: Tổn thất toàn Công ty thực hiện là 8,46%; giảm so với cùng kỳ 0,08% và đang vượt kế hoạch giao của Tổng công ty (TCT) là 0,54%.  Tổn thất trên lưới 110kV thực hiện là 2,12%; giảm so với cùng kỳ 0,11% và đang vượt kế hoạch giao là 0,03%. Tổn thất trên lưới trung hạ thế thực hiện là 8,19%; tăng 0,25% so với cùng kỳ và đang vượt kế hoạch giao của TCT là 0,89%.

Ngày vào Bản làm việc của Công nhân Điện lực Quỳ Hợp
Công nhân Điện lực Quỳ Hợp vào bản làm việc.

Với mục tiêu đưa chỉ tiêu tổn thất điện năng: Tổn thất lưới 110kV 2,17%; lưới Trung hạ áp 7,30%; toàn Công ty 7,93%  theo kế hoạch của Tổng Công ty giao, Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An phát động phong trào thi đua Giảm tổn thất trong toàn đơn vị, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ và động viên tinh thần để tất cả người lao động chia sẻ mọi khó khăn, cùng vào cuộc với trách nhiệm cao nhất, tập thể CBCNV toàn Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực hết mình nhằm quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đặc biệt là chỉ tiêu tổn thất điện năng.

Tin mới