Tư vấn pháp luật:

Công ty vi phạm quy định về thử việc bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Hỏi: Xin hỏi, công ty có vi phạm quy định về chế độ thử việc người lao động thì bị xử phạt như thế nào? (ngothithuyduong@gmail.com)

Trả lời:

Điều 10, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về vi phạm quy định về thử việc như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng;

b) Không thông báo kết quả thử việc cho người lao động theo quy định.

Ảnh:
Ảnh minh họa.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;

d) Không giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi thử việc đạt yêu cầu đối với trường hợp hai bên có giao kết hợp đồng thử việc.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả.

a) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điểm a, b, c khoản 2 Điều này;

b) Buộc người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm d, khoản 2, Điều này.

Như vậy, trường hợp công ty bạn vi phạm các quy định về thử việc sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đến 5.000.000 đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động hoặc buộc giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi có hành vi vi phạm. Hình phạt đối với từng hành vi vi phạm cụ thể được quy định theo trích dẫn ở trên.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

ĐT: 0919.742.006; 0375.037.037

Tin mới