mask

Cử tri Cửa Lò đề nghị hỗ trợ phát triển đánh bắt thủy sản xa bờ

(Baonghean.vn)- Cử tri Thị xã Cửa Lò đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ phát triển nghề cá, đánh bắt thủy sản xa bờ;có cơ chế, chính sách phù hợp hơn để hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

- Về nội dung đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm hỗ trợ phát triển nghề cá, đánh bắt thủy sản xa bờ.

 Hiện nay, chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực thủy sản được thực hiện theo Quyết định số: 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 về quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giao UBND Thị xã Cửa Lò chỉ đạo các phòng, ban chức năng hướng dẫn cho ngư dân thực hiện chính sách nói trên.

Chuyển cá lên bờ tại bến cá Nghi Thủy ( Cửa Lò)
Chuyển cá lên bờ tại bến cá Nghi Thủy (Cửa Lò). Ảnh tư liệu.

- Về nội dung cần có cơ chế, chính sách phù hợp hơn để hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghệ An được đánh giá là 1 trong những địa phương thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tốt nhất trong cả nước.

Từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt số tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ là 111 chiếc (trong đó: 80 tàu vỏ gỗ; 26 tàu vỏ sắt; 5 tàu vỏ composite). Đến nay, đã có 36 tàu hoàn thành đi vào sản xuất ( gồm 28 tàu vỏ gỗ; 5 tàu vỏ sắt; 3 tàu vỏ composite); 44 tàu đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng và 33 tàu đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục trình ngân hàng thẩm định.

Tàu Đức Tâm 01 được đóng mới theo Nghị Định 67 tại bến cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu.
Tàu Đức Tâm 01 được đóng mới theo Nghị Định 67 tại bến cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu.

Do nội dung kiến nghị của cử tri không nêu rõ những bất cập cụ thể trong việc thực hiện chính sách, giao UBND Thị xã Cửa Lò tổng hợp các ý kiến đề xuất của ngư dân gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu đề xuất điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp khi có chủ trương bổ sung, sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ./.

Gia Huy

( Tổng hợp)

Tin mới