mask

Cử tri Đô Lương phản ánh Nhà máy xi măng Sông Lam gây ảnh hưởng đến môi trường.

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Đô Lương phản ánh Nhà máy xi măng sông Lam đã gây những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong vùng như khói bụi, tiếng ồn, nước thải.  Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khảo sát, kiểm tra các tác động môi trường từ nhà máy để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng sông Lam do Công ty cổ phần xi măng Sông Lam làm chủ dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 297/QĐ-BTNMT ngày 04/02/2016.

Công ty bắt đầu vận hành thử nghiệm Nhà máy xi măng từ tháng 10/2016, vận hành có tải dây chuyền B từ tháng 12/2016, dây chuyền A vận hành có tải từ tháng 02/2017 với công suất 6.000 tấn clinker/dây chuyền/ngày/.

Trong quá trình hoạt động, cử tri huyện Đô Lương đã có phản ánh Nhà máy xi măng sông Lam đã gây những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong vùng như khói bụi, tiếng ồn, nước thải.

Toàn cảnh Nhà máy Xi măng Sông Lam ở Đô lương - Nghệ An. Ảnh: tư liệu
Toàn cảnh Nhà máy Xi măng Sông Lam ở Đô lương - Nghệ An. Ảnh: tư liệu

 Quá trình xác minh, giải quyết:

Ngày 20/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 586/STNMT -BVMT yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Sông Lam thực hiện lập kế hoạch quản lý môi trường và niêm yết công khai tại UBND xã và nơi tham vấn cộng đồng để nhân dân giám sát. Ngày 13/6/2017, Công ty cổ phần xi măng Sông Lam đã thực hiện việc niêm yết kế hoạch quản lý môi trường tại trụ sở UBND xã Bài Sơn, UBND xã Nghi Thiết theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/7/2017, Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam. Kết quả thanh tra cho thấy hiện trạng công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy như sau:

- Về nước thải: Nước thải sinh hoạt khoảng 50 m3/ngày/đêm được xử lý bằng các bể tự hoại, định kỳ Hợp tác xã Dịch vụ và Môi trường Đô Lương hút đem đi xử lý. Nước thải sản xuất còn chưa được thu gom và xử lý. Công ty đang hoàn thiện hạ tầng hệ thống xử lý nước thải gồm: hệ thống thu gom nước thải, hệ thống thoát nước mưa chảy tràn và trạm xử lý nước thải tập trung.

- Về bụi và khí thải: bụi, khí thải phát sinh chủ yếu từ 02 lò nung clinker và công đoạn tiếp nhận, nghiền, đập nguyên liệu, silo chứa clinker. Công ty đã lắp đặt các hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho 02 lò nung clinker; đã lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải cho các hệ thống băng tải vận chuyển nguyên liệu. Hiện tại, công ty đang xây dựng Trạm nghiền clinker, dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thiện do đó chưa lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải tại khu vực này.

Cty CP xi măng Sông Lam bốc xếp, xuất xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh: tư liệu
Cty CP xi măng Sông Lam bốc xếp, xuất xi măng bao tại Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Ảnh: tư liệu

- Về chất thải nguy hại và chất thải rắn thông thường: hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Việc lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc môi trường tự động tại nhà máy: Ngày 07/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 896/STNMT-BVMT gửi đơn vị về việc lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động dự án. Do dự án mới đi vào hoạt động nên công ty đang trong quá trình tiến hành lựa chọn các phương pháp do nhà thầu cung cấp và đàm phán hợp đồng để thực hiện lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động.

Hiện nay, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 595/QĐ-TCMT ngày 13/7/2017 của Tổng cục Môi trường đang trong quá trình dự thảo Kết luận thanh tra.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo sau khi có kết luận của đoàn Thanh tra và tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn Nhà máy thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Gia Huy

(tổng hợp)

Tin mới