mask

Cử tri huyện Quế Phong kiến nghị quan tâm, đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số ít người

(Baonghean.vn) - Cử tri các xã Tri lễ, Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có sự ưu tiên trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ít người (như dân tộc Mông và Khơ mú…) trên địa bàn huyện Quế Phong. Bởi hiện nay số lượng cán bộ là người các dân tộc này trong các ban, ngành, đoàn thể ở huyện, xã rất ít.
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản: Công văn số 5001/UBND-TH ngày 10 tháng 7 năm 2018 về việc tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; Công văn số 1771/UBND-TH ngày 01/4/2021 về xây dựng kế hoạch tuyển dụng. Trong đó, các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức đề xuất vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển.

Cử tri huyện Quế Phong kiến nghị quan tâm, đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số ít người ảnh 1
Xã Mường Nọc xây dựng mô hình Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh tư liệu: Phong Quang

Đối với huyện Quế Phong, là một huyện miền núi vùng cao, có đường biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; dân số có 16.043 hộ với 75.599 nhân khẩu; có 04 thành phần dân tộc chủ yếu gồm Thái (81,86%), Kinh (9,83%), Mông (4,74%), Khơ mú (3,4%).

Những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện cũng đã quan tâm công tác trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc thiểu số ít người nói riêng, kết quả tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng như sau:

- Cấp huyện: Tiếp nhận, bổ nhiệm 01 phó trưởng phòng UBND huyện là dân tộc Khơ mú, là đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Cấp xã: Tuyển dụng 02 công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã là người dân tộc thiểu số. Lãnh đạo chủ chốt ở những xã có người DTTS ít người sinh sống như Nậm Nhoóng, Tri Lễ là người dân tộc thiểu số ít người.

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc và trường học: Tuyển dụng 124 người (trong đó dân tộc Thái: 87 người; dân tộc thiểu số ít người: 05 người).

Cử tri huyện Quế Phong kiến nghị quan tâm, đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số ít người ảnh 2
Cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ trao đổi với cán bộ và người dân bản Pà Khốm về tình hình phát triển kinh tế. Ảnh tư liệu: Khánh Ly

- Hàng năm cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ít người được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng được theo yêu cầu vị trí việc làm.

Những trường hợp người dân tộc thiểu số ít người chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị đều được ưu tiên tham đào tạo bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định (năm 2020 cử 01 trường hợp người DTTS ít người (Khơ mú) tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM.

Thống kê tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tại huyện Quế Phong hiện có như sau:

+ Cấp huyện: Dân tộc Thái: 56,1%; Dân tộc Khơ mú: 0,81%; Dân tộc Thổ: 1,63%;

+ Cấp xã: Dân tộc Thái: 82,76%; Dân tộc Mông: 0,34%; Dân tộc Khơ mú: 1,72%;

+ Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện: 56,58%; Dân tộc Mông: 2,21%; Dân tộc Khơ mú: 0,64%.

Trong thời gian qua, mặc dù cấp ủy chính quyền huyện Quế Phong đã quan tâm công tác trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ít người.

Tuy nhiên, chưa có sự đồng đều giữa các cấp, ở cấp huyện chưa có cán bộ là người dân tộc Mông, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ít người còn tương đối thấp.

Cử tri huyện Quế Phong kiến nghị quan tâm, đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số ít người ảnh 3

Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ít người, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn huyện Quế Phong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa công tác tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn huyện.

Tin mới