mask

Cử tri kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, triển khai chính sách đối với người tham gia dân công hỏa tuyến

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Anh Sơn và thị xã Hoàng Mai phản ánh vẫn còn một số đối tượng chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người tham gia dân công hỏa tuyến. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp tục triển khai để đảm bảo quyền lợi cho những người có công.
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời

Qua gần 7 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quân khu nhận xét, đánh giá Bộ CHQS tỉnh Nghệ An là đơn vị xét duyệt hồ sơ bảo đảm chất lượng tốt, ít sai sót và tiến độ nhanh nhất trong toàn Quân khu.

Cử tri kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, triển khai chính sách đối với người tham gia dân công hỏa tuyến ảnh 1

Ban CHQS huyện Nghi Lộc thực hiện chi trả chế độ theo Quyết định 49 cho công dân tham gia dân công hỏa tuyến trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Số liệu khảo sát ban đầu của toàn tỉnh 152.647 đối tượng, tính đến ngày 01/6/2022 Bộ CHQS tỉnh đã thẩm định xét duyệt cơ bản xong hồ sơ và báo cáo Quân khu được 212.070 đối tượng. Tư lệnh Quân khu đã ký quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho 206.366 đối tượng với số tiền trợ cấp là 474.963.600.00 đồng. Hiện nay còn 6.025 đối tượng (trong đó Quân khu và tỉnh đang xét duyệt 513 đối tượng, cấp huyện xét duyệt 1.500 đối tượng, cấp xã 4.012 đối tượng).

- Đối với thị xã Hoàng Mai:

Số liệu khảo ban đầu là 9.065 đối tượng, tính đến ngày 01/6/2022. Ban CHQS thị xã đã xét duyệt và báo cáo về Bộ CHQS tỉnh 9.083 đối tượng. Bộ CHQS tỉnh xét duyệt xong và báo cáo Quân khu 9.083 đối tượng, đã có Quyết định hưởng trợ cấp một lần cho 9.048 đối tượng với tổng số tiền chi trả là 21.406.400.000đồng, số còn lại 35 đối tượng Quân khu và tỉnh đã trả về cho thị xã bổ sung.

Cử tri kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, triển khai chính sách đối với người tham gia dân công hỏa tuyến ảnh 2
Ban CHQS huyện Anh Sơn trao quyết định, giấy chứng nhận và chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần. Ảnh tư liệu

-Đối với huyện Anh Sơn:

Số liệu khảo ban đầu là 9.171 đối tượng, tính đến ngày 01/6/2022. Ban CHQS thị xã đã xét duyệt và báo cáo về Bộ CHQS tỉnh 9.171 đối tượng. Bộ CHQS tỉnh xét duyệt xong và báo cáo Quân khu 9.171 đối tượng, đã có Quyết định hưởng trợ cấp một lần cho 8.377 đối tượng với tổng số tiền chi trả là 21.419.10.100đồng, số còn lại 927 đối tượng (Trong đó: Quân khu và tỉnh đang tiếp tục xét duyệt và trình Cục Chính sách thẩm định 173 đối tượng, Quân khu và tỉnh đã trả về cho Ban CHQS huyện 489 đối tượng bổ sung và 132 đối tượng không thuộc đối tượng được hưởng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/1015 của Thủ tướng Chính phủ).

Tin mới