mask

Cử tri Kỳ Sơn kiến nghị giảm lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Kỳ Sơn kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ngân hàng chính sách – xã hội giảm lãi suất ưu đãi. Bởi với mức vay cho hộ nghèo là 0,55%/năm, hộ cận nghèo là 0,66%/năm, hộ thoát nghèo là 0,68%/năm như hiện nay vẫn cao so với khả năng chi trả của các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời

Tại khoản 1, Điều 18 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định: “Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thống nhất một mức trong phạm vi cả nước, trừ các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 2 Nghị định này do Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định có phân biệt lãi suất giữa khu vực II và khu vực III”.

Cử tri Kỳ Sơn kiến nghị giảm lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Phòng giao dịch Chi nhánh NHCSXH huyện Kỳ Sơn thực hiện giải ngân cho vay Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ. Ảnh : Lữ Phú

Theo đó, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội, phù hợp với khả năng tài chính của Nhà nước.

Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định: lãi suất cho vay hộ nghèo 0,6%/tháng (7,2%/năm) xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm); hộ cận nghèo từ 0,72%/tháng (9,64%/năm) xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm); hộ mới thoát nghèo từ 0,75%/tháng (9%/năm) xuống còn 0,6875%/tháng (8,25%/năm).

Cử tri Kỳ Sơn kiến nghị giảm lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ hoàn cảnh khó khăn ảnh 2
Ngay sau khi nhận được nguồn vốn, người dân Kỳ Sơn được tư vấn, hướng dẫn người vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích nhằm đạt hiệu quả cao. Ảnh: Lữ Phú

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều đối tượng vay vốn gặp khó khăn trong việc trả nợ, trả lãi Ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể: giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng (bao gồm: chương trình hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo) tại Ngân hàng Chính sách xã hội; thời gian giảm lãi từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo quy định hiện hành.

Cử tri Kỳ Sơn kiến nghị giảm lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ hoàn cảnh khó khăn ảnh 3
Đoàn công tác Ngân hàng CSXH tặng quà gia đình chính sách ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh tư liệu: Thu Huyền

Tại điểm d, khoản 2, mục II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế quy định: “Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 – 2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng giải ngân trong năm 2022 – 2023…”.

Theo đó, các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trong giai đoạn 2022 – 2023 sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

Tin mới