mask

Cử tri Nghi Lộc kiến nghị kiểm tra, đánh giá các dự án treo, chậm tiến độ

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Nghi Tiến (Nghi Lộc) phản ánh tình trạng dự án treo, chậm tiến độ, quy hoạch đã lâu nhưng chưa triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc xây dựng nhà cửa của người dân, lãng phí nguồn lực đất đai.
0:00 / 0:00
0:00

Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đánh giá các dự án để có biện pháp xử lý phù hợp, cụ thể là Quy hoạch khu đô thị số 5 thuộc Khu kinh tế Đông Nam và dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái - vui chơi của Tập đoàn FLC trên địa bàn xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Trả lời:

- Về quy hoạch khu đô thị số 5 (Khu vực phía Đông- Đông Nam trong Khu kinh tế Đông Nam):

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã tổ chức lập quy hoạch với kinh phí do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tài trợ và đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị (UAI). Đồ án đã cơ bản hoàn thành và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã có Công văn số 325/KKT-QHXD ngày 18/3/2021, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt với tổng diện tích quy hoạch 680 ha.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam (trừ khu phi thuế quan) không còn phù hợp với Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040.

Theo thống kê hiện trạng, để thực hiện quy hoạch cần phải di dời tái định cư rất nhiều hộ dân (560/1.026 hộ dân xã Nghi Tiến), nghĩa trang (3.000 ngôi mộ), toàn bộ các công trình hành chính, công cộng của xã Nghi Tiến với chi phí giải phóng mặt bằng lớn (khoảng 1.760 tỷ đồng). Việc quản lý thực hiện theo nội dung Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam (trừ khu phi thuế quan) sau khi được phê duyệt sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cử tri Nghi Lộc kiến nghị kiểm tra, đánh giá các dự án treo, chậm tiến độ ảnh 1

Sơ đồ định hướng phát triển không gian Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Ngày 5/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 3161/UBND-CN thống nhất hủy bỏ việc lập Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam và đã có Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 bãi bỏ Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam (trừ khu phi thuế quan) thuộc KKT Đông Nam Nghệ An.

Sau khi đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ xây dựng kế hoạch lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định.

- Về Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi, giải trí của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC:

Ngày 28/3/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ đề xuất, dự án có quy mô diện tích khoảng 460 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 16.009 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 3/4/2018, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã có Công văn số 351/KKT-KHĐT hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư 2014, trước khi xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Ngoài ra, một số nội dung đề xuất dự án có nhiều thay đổi so với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam (trừ khu phi thuế quan) Khu kinh tế Đông Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ-UBND.ĐT ngày 28/02/2011. Vì vậy, nhà đầu tư chờ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam thuộc KKT Đông Nam để hoàn thiện đề xuất dự án.

Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đã có Công văn số 3161/UBND-CN ngày 5/5/2022 thống nhất hủy bỏ việc lập Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam và đã có Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 bãi bỏ Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam như nêu trên.

Tin mới