Cử tri Quỳ Hợp kiến nghị xử lý tình trạng khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm nguồn nước

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Quỳ Hợp phản ánh các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vùng đầu nguồn nước đã trực tiếp xả xuống sông, suối gây ô nhiễm nguồn nước từ sông Nậm Tôn đến sông Dinh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

- Đánh giá tình hình:

Qua kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cho thấy, hiện nay nguồn nước tự nhiên đối với một số hệ thống sông, suối trên địa bàn huyện bị ô nhiễm (chủ yếu là nước bị đục do cặn lơ lửng), mức độ ô nhiễm diễn biến khác nhau tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm nêu trên, đó là: nguồn thải từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của một số doanh nghiệp được cấp giấy phép và nguồn thải hoạt động khoáng sản trái phép (chủ yếu là khai thác và tuyển quặng thiếc, cưa xẻ và đánh bóng đá ốp lát), do mưa lũ kéo dài làm cho đất đá ở các sườn đồi, khe suối bị sạt lở, kéo theo đất bùn hòa lẫn vào môi trường nước tự nhiên,...

Sông Dinh - nơi thường xẩy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh tư liệu.

-Công tác kiểm tra, xử lý:

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp được cấp giấy phép, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chế biến khoáng sản (có sử dụng tài nguyên nước) và kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, cụ thể:

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh;Phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kiểm tra việc chấp hành pháp hoạt trong hoạt động khoáng sản đối với các doanh nghiệp Bộ cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;Tổ chức kiểm tra 10 cơ sở hoạt động khai thác, sản xuất chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Đoàn kiểm tra việc khai thác khoáng sản ở Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu

- Đối với công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường và thực hiện quyết liệt, đó là: Giám đốc Sở tổ chức làm việc với Chủ tịch UBND huyện để bàn giải pháp thực hiện; Thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6496/UBND-NN ngày 05/9/2016,...

- UBND huyện Quỳ Hợp thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường, đồng thời giao Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản.

Qua kiểm tra, đã xử lý các doanh nghiệp vi phạm, đông thời đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp khai khoáng thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Đến nay, đã có 20 doanh nghiệp khoáng sản trên địa bàn huyện được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo quy định).

-Các giải pháp:

+Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được cấp giấy phép, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chế biến khoáng sản và kiểm tra, kiểm tra xử lý triệt để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

+Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giám sát các doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

+Tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản (có sử dụng tài nguyên nước) lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Gia Huy

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới