Cử tri thành phố Vinh kiến nghị thống nhất về giá đất nông nghiệp khi thu hồi đất

(Baonghean.vn)- Cử tri thành phố Vinh phản ánh UBND tỉnh phê duyệt giá đất nông nghiệp hiện nay chưa có sự thống nhất. Cử tri đề nghị cần có chủ trương nhất quán về giá đất để đảm bảo công bằng cho người dân khi thu hồi đất

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, quy định cụ thể về giá đất bao gồm:

- Khung giá đất: Do Chính phủ ban hành, định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất theo từng vùng khác nhau.

- Bảng giá đất: Do UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi ký ban hành. Bảng giá được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

- Giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm làm cơ sở cho việc tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSD đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất,...

GPMB đất nuôi trồng thủy sản ở khu vực hồ điều hòa. Ảnh tư liệu.

Căn cứ các quy định trên, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Hội đồng thẩm định giá đất Tỉnh, UBND tỉnh xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 và UBND tỉnh ký các Quyết định ban hành (từ số 103/2014/QĐ-UBND đến số 123/2014/QĐ-UBND) ngày 30/12/2014.

Theo đó mức giá đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh được quy đinh như sau: Tại địa bàn các phường thống nhất một mức giá chung là 100.000 đ/m2; tại địa bàn các xã chia làm hai vị trí, vị trí 1 có mức giá là 85.000 đ/m2, vị trí 2 có mức giá là 75.000 đ/m2.

Khi xác định giá đất để bồi thường GPMB, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Vinh, căn cứ bảng giá đất được UBND tỉnh ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể để xác định mức giá cho phù hợp với địa bàn (phường, xã), vị trí (thuận lợi hay kém thuận lợi hơn) theo quy định.

Như vậy, việc xác định giá đất trong thời gian qua là nhất quán theo quy định, đảm bảo công bằng cho người dân khi bị thu hồi đất, còn mức giá đất bồi thường của các địa bàn, vị trí khác nhau thì có mức giá khác nhau./.

Gia Huy

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới