mask

Cử tri xã Diễn Trung (Diễn Châu) phản ánh chậm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Diễn Trung (Diễn Châu) phản ánh, hiện có 30 hộ dân xã Diễn Trung đã thực hiện đầy đủ thủ tục nhưng đến nay, sau 5 năm vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết.
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

Theo báo cáo của UBND xã Diễn Trung (Diễn Châu): Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997 - 1999, xã Diễn Trung có 42 hộ gia đình, cá nhân tại xóm 15 (nay là xóm 10) được UBND huyện Diễn Châu cấp Giấy chứng nhận với số diện tích đất ở là 500 m2, còn lại các hộ khác trên địa bàn đều được cấp Giấy chứng nhận đất ở 200m2.

Quá trình cấp đổi đồng loạt Giấy chứng nhận sau đo đạc theo bản đồ địa chính chính quy đã có 11 hộ thực hiện cấp đổi, xác định lại diện tích đất ở 200 m2, còn 31 hộ chưa đồng ý để lập hồ sơ cấp đổi.

Sau khi tiến hành kiểm tra, UBND huyện Diễn Châu đã ban hành các Quyết định về việc thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai hạn mức đất ở và giao UBND xã Diễn Trung hướng dẫn người dân kê khai để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Cử tri xã Diễn Trung (Diễn Châu) phản ánh chậm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ảnh 1

Đường vào xã Diễn Trung (Diễn Châu). Ảnh: CTV

Sau khi người dân có đơn khiếu nại, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng. Ngày 6/7/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 5050/UBND-TD, trong đó, giao Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu kiểm tra, rà soát để sửa đổi và bổ sung các quyết định của UBND huyện (Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu) theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, UBND huyện Diễn Châu đang triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tin mới