mask

Cửa Lò được mùa cá

(Baonghean) - Ngư dân phường Nghi Hải (Cửa Hội ), TX Cửa Lò được mùa cá cơm.

Ngư dân phường Nghi Hải ( Cửa Hội ) TX Cửa Lò đước mùa cá cơm.
 

Xuân Nhường

 

Tin mới