mask

Cục Thuế Nghệ An cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn

(Baonghean.vn) - Nhờ tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính thuế, nên Cục Thuế Nghệ An có 22/22 đơn vị thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cho người nộp thuế theo cơ chế một cửa và áp dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá công tác quản lý thuế... Kết quả này, đem lại hiệu quả cao của ngành thuế trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước.

Hoàng Vĩnh - Đức Anh

Tin mới