mask

Cục Thuế Nghệ An tích cực chống thất thu ngân sách nhà nước

(Baonghean.vn) - Ngày 12/10 tại TP.Vinh, Cục Thuế Nghệ An tổ chức sơ kết công tác thuế 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý 4 năm 2016.

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Số thu từ một số doanh nghiệp trọng điểm thấp hơn so với cùng kỳ đã ảnh hưởng tới số thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn, thực tế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không làm thủ tục giải thể,… Mặc dù vậy, ngành Thuế đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực chống thất thu thuế để đạt được những kết quả nhất định.

anh 23
Đại diện các Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

9 tháng năm 2016, số thu nội địa tính cân đối trên địa bàn tỉnh đạt 6.873 tỷ đồng, bằng 84% dự toán Trung ương, 76% dự toán HĐND tỉnh và bằng 122% so với cùng kỳ; Số thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 5.634 tỷ đồng, bằng 75% dự toán và bằng 112% so cùng kỳ năm ngoái.

Một số khoản thu tăng trưởng cao so với cùng kỳ: Thu từ thuế bảo vệ môi trường, 9 tháng đạt 565 tỷ đồng, bằng 99% dự toán và tăng 111% so cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất 9 tháng đạt 1.239 tỷ, bằng 191% dự toán Trung ương, 93% dự toán HĐND tỉnh và tăng 107% so cùng kỳ.

anh 5
Ông Nguyễn Đình Hòa, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An triển khai  nhiệm vụ quý 4 năm 2016.

Bên cạnh đó, một số khoản thu thấp hơn so với cùng kỳ: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, 9 tháng đạt 91 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, bằng 89% so cùng kỳ; Thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt 28 tỷ đồng, bằng 76% dự toán, bằng 88% so cùng kỳ; Thu tiền thuê đất, 9 tháng đạt 142 tỷ đồng, bằng 79% dự toán và bằng 83% cùng kỳ.

Triển khai nhiệm vụ quý 4/2016, Cục Thuế Nghệ An tiếp tục thực hiện các chương trình chống thất thu  thuế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp năm 2016 theo kế hoạch đã phê duyệt. Triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ thuế đã được Tổng Cục Thuế và HĐND tỉnh giao. Phối hợp với UBND các cấp, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017.

anh 33
Thời gian qua, Ngành Thuế Nghệ An đã triển khai Đề án chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bằng giải pháp quản lý đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu.

Ngành thuế cũng tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho công chức, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn đôn đốc thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước.

Quỳnh Lan

Tin mới