mask

Đã cấp gần 2.000 tỷ đồng vốn cho cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vốn cấp giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam cơ bản đủ cho các địa phương ở Nghệ An. Hiện nay chỉ đạo trọng tâm đối với các địa phương thực hiện đầy đủ, đúng trình tự và đúng tiến độ công tác lập hồ sơ, thông báo thu hồi đất, thẩm định phương án, thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo đúng quy định và bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ.

Đã chuyển hết kinh phí đền bù đất nông nghiệp 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bồi thường GPMB huyện Quỳnh Lưu, hiện Ban QLDA 6 đã chuyển kinh phí 300 tỷ đồng (năm 2019 là 100 tỷ, năm 2020 là 200 tỷ đồng). Địa phương đang tập trung lập phương án bồi thường GPMB đất nông nghiệp, hiện đã phê duyệt được 100 tỷ đồng (đất nông nghiệp tuyến chính) và đã chi trả được 100 tỷ đồng, bàn giao mặt bằng được 12,98/14,39 km, đạt 90,21%.

Về tái định cư: Xã Quỳnh Tân (diện tích quy hoạch 19.311m2; 34 lô); xã Quỳnh Hoa (diện tích quy hoạch 13.892m2; 24 lô); xã Quỳnh Lâm (diện tích quy hoạch 4.850m2; 8 lô) đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đang hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương đầu tư.

Ở huyện Diễn Châu: Ban QLDA 6 đã chuyển kinh phí 560 tỷ đồng (năm 2019 là 200 tỷ, năm 2020 là 360 tỷ đồng) cho công tác bồi thường GPMB. Huyện đã phê duyệt được 26,58/26,68 km đạt 99,62%. Còn lại đoạn đất ở xã Diễn Cát khoảng 0,1 km đang kiểm tra, rà soát lại diện tích đất do các hộ dân không thống nhất về diện tích đo đạc.

Huyện Quỳnh Lưu hiện đang tập trung lập phương án bồi thường GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp, hiện tại đã phê duyệt được 219,657 tỷ đồng, chi trả được 203,063 tỷ đồng (Nghi Sơn - Diễn Châu 129,697 tỷ đồng; Diễn Châu - Bãi Vọt 73,365 tỷ đồng). Giải phóng mặt bằng được khoảng 15,251/26,68 km, đạt 57,16%.

Đã cấp gần 2.000 tỷ đồng vốn cho cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An ảnh 1
Theo dõi các điểm cần giải phóng mặt bằng ở Diễn Châu. Ảnh: P.V

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Hưng Nguyên có chiều dài khoảng 25,88 km, đi qua 13 xã, có 210 hộ phải di dời tái địn cư, ảnh hưởng đến nhiều đường điện, hiện nay vẫn còn vướng mắc trong việc lập quy hoạch khu tái định cư và di dời mồ mả. Huyện đã thiết kế quy hoạch 12 vùng tái định cư, trong đó đã  phê duyệt chủ trương, đang trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở 9/12 vùng (xã Hưng Trung, Hưng Yên Nam (2 vùng), Hưng Tân (3 vùng); Hưng Phú (2 vùng); Hưng Đạo; Hưng Thắng; còn lại 2 vùng đang điều chỉnh quy hoạch do Bộ GTVT chưa đồng ý.

Một số hộ dân ở Hưng Nguyên kiến nghị tuy không nằm trong diện tái định cư, nhưng sau khi đường cao tốc hoàn thành sẽ cô lập ngoài khu dân cư nên đề nghị được tái định cư. Một số hộ nằm sát đường, cầu bị ảnh hưởng cũng đề nghị được tái định cư.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng đất ở trong tháng 3/2020

Đó là yêu cầu về tiến độ đối với phần đất ở, đất vườn không thuộc diện phải tái định cư. Các địa phương có tuyến đi qua khẩn trương thực hiện các bước lập dự án đầu tư, ký kết hợp đồng để xây dựng các khu tái định cư đảm bảo tiến độ. Khẩn trương rà soát các đối tượng tái định cư, xét duyệt số hộ, số lô tái định cư, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư chỉ phục vụ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, trường hợp xây dựng thêm (nếu có) không phục vụ cho dự án thì địa phương tự bố trí kinh phí.

Về phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...) chỉ thực hiện di dời các công trình trình bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Đối với các địa phương có chiều dài, khối lượng lớn (Diễn Châu, Hưng Nguyên) đề nghị tiếp tục tăng cường cán bộ, chia thành nhiều tổ để triển khai đồng bộ, kịp thời bàn giao mặt bằng. Tổ chức bàn giao mặt bằng sau khi đã giải phóng mặt bằng cho Ban QLDA 6 để tiếp nhận, quản lý. Các địa phương cũng phải phối hợp với Ban QLDA 6 trong quá trình thi công dự án, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB và thi công dự án trên địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đã cấp gần 2.000 tỷ đồng vốn cho cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An ảnh 2
Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp ở Hưng Nguyên chưa hoàn thành. Ảnh: P.V

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km gồm 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Kinh phí GPMB cao tốc Bắc - Nam theo quyết định phê duyệt dự án là 2.191 tỷ đồng . Hiện nay đã cấp cho dự án 1.801,5 tỷ đồng, trong đó: Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 835 tỷ đồng (thị xã Hoàng Mai 140 tỷ đồng, huyện Quỳnh Lưu 300 tỷ đồng, huyện Diễn Châu 320 tỷ đồng, huyện Yên Thành 75 tỷ đồng). Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 966,5 tỷ đồng (huyện Diễn Châu 240 tỷ đồng, huyện Nghi Lộc 126,5 tỷ đồng, huyện Hưng Nguyên 600 tỷ đồng).

Tin mới