mask

Đa dạng hóa các kênh thông tin trong công tác Mặt trận

(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Mặt trận các cấp đa dạng hóa các kênh thông tin, thiết lập, quản lý, khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội nhằm đáp ứng xu thế phát triển.

Sáng 6/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 2 - Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đánh giá việc thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Ảnh: Mỹ Nga
Tham dự hội nghị có đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Tổ chức 320 cuộc giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2019, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Các hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cơ sở với nhân dân được quan tâm. 6 tháng đầu năm, tổ chức 543 cuộc đối thoại tại cấp xã và khối, xóm, bản và 29 cuộc đối thoại tại cấp huyện. Các ý kiến đối thoại tập trung chủ yếu vào các vấn đề: xử lý đất đai và giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, cải cách hành chính...

Đa dạng hóa các kênh thông tin trong công tác Mặt trận ảnh 2
Thông qua tuyên truyền, vận động của MTTQ, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở cơ sở có đã phát huy hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Ủy ban MTTQ cấp huyện và cơ sở đã tổ chức 320 cuộc giám sát, 355 cuộc góp ý phản biện xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế. Các phong trào thi đua do MTTQ các cấp chủ trì và phát động đã tạo ra sự sôi động, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh chỉ ra rằng, các cuộc vận động còn diễn ra chung chung, các phong trào chưa bám sát kết quả vận động; chưa tập hợp được các nhóm từ thiện, thiện nguyện, chưa kết nối tập hợp thành lực lượng đông đảo của mặt trận; trách nhiệm của Mặt trận trong việc nhân rộng các mô hình hay, điển hình tốt còn hạn chế.

Hay như trong giám sát và phản biện xã hội, được xem là lĩnh vực “chiều sâu” của công tác Mặt trận, nhưng chưa phát huy hết “chất xám” của các ủy viên các ủy ban, các chuyên gia trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, chưa có hệ thống dữ liệu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cũng như chưa bám sát sâu vào tiến trình trả lời các kiến nghị đó của các cấp, ngành liên quan. 

Đa dạng hóa các kênh thông tin 

Định hướng hoạt động công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề ra 26 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh công tác Mặt trận chính là cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh công tác Mặt trận chính là cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân. Ảnh: Mỹ Nga

Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh yêu cầu Ủy ban Mặt trận các cấp đa dạng hóa các kênh thông tin; thiết lập, quản lý, khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội như Facebook của Mặt trận, qua đó tập trung tuyên truyền, đặc biệt xây dựng quy chế hoạt động trên các trang mạng xã hội, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, định hướng dư luận xã hội.

Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến về các dự thảo: Quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực khóa XIV; Chương trình công tác toàn khóa Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV; Kế hoạch phát động cuộc thi "Hiến kế những sáng kiến, giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động MTTQ các cấp" và quyết định một số nội dung quan trọng khác. 

Phát động cuộc thi “Hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An” kể từ tháng 9/2019 đến ngày 19/5/2020.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kết nối và thúc đẩy các phong trào thi đua sáng tạo của các tổ chức thành viên, xây dựng hệ thống dữ liệu các sáng kiến, ý tưởng mới, từng bước ứng dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay.

 Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Các tác giả đạt giải cuộc thi sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ sáng tạo. Các sản phẩm, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động công tác Mặt trận.

Tin mới