mask

Đà Nẵng kỷ luật thêm 5 lãnh đạo, cảnh cáo ông Trần Đức Anh Sơn

Các cá nhân này tham gia ký tên tập thể vào văn bản có nội dung tố cáo, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị không đúng với quy định.
Đà Nẵng kỷ luật thêm 5 lãnh đạo, cảnh cáo ông Trần Đức Anh Sơn ảnh 1

Trụ sở Thành ủy Đà Nẵng.  Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 5-2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã ra thông báo kỳ họp thứ 20. Thông báo này cho biết Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với các cá nhân:

- Trần Thị Kim Oanh, phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy;

- Trần Huy Đức, bí thư Đảng ủy, chánh Thanh tra Thành phố;

- Lê Thị Thu Hạnh, bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố;

- Trần Văn Chung, bí thư chi bộ, trưởng phòng an ninh kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của các cá nhân trên trong việc tham gia ký tên tập thể vào văn bản có nội dung tố cáo, vi phạm quy định số 47 ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị không đúng với quy định hiện hành.

Căn cứ quy định số 102 ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các cá nhân là Trần Thị Kim Oanh, Trần Huy Đức, Lê Thị Thu Hạnh và Trần Văn Chung.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Anh Sơn, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn trong việc viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Căn cứ quy định số 102 ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị "về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm"; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đức Anh Sơn.

Tin mới