mask

Đặc công bắn tỉa cứu con tin giả định

Đoàn Đặc công Biệt động 1 là đơn vị tinh nhuệ của Binh chủng Đặc công thực hiện nhiệm vụ tấn công, phá hủy các mục tiêu quan trọng. Một trong những kỹ năng đặc biệt để chống khủng bố, bạo loạn lật đổ đó là bắn tỉa và giải cứu con tin trong tình huống ngặt nghèo nhất.

.

Theo VNE

Tin mới