Đặc sắc Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Quy tụ từ 11 huyện thị xã miền núi của tỉnh, 300 diễn viên quần chúng đã mang đến những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số 

.
Đức Anh - Thanh Quỳnh

Tin mới