mask

Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020, tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao của Người.

Chiều 6/8, tại thành phố Vinh, đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020 tổ chức dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. 

Đoàn đại biểu đã dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Tham gia cùng đoàn đại biểu có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh –  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ, anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, Người đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong mọi thời đại, như ngọn đuốc soi đường cho Đảng, chính quyền và nhân dân ta trên con đường cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước, Người từng nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là người yêu nước nhất". Tư tưởng của Người đã và đang là kim chỉ nam cho mọi hành động của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái, phấn đấu thi đua lao động, học tập và cống hiến trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng quê hương.

Thực hiện lời dạy của Người, phát huy truyền thống Xô viết Anh hùng, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An trong những năm qua có nhiều đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ và có nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và thực tiễn để tổ chức phát động, triển khai thực hiên các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng.

Dâng hoa lên anh linh của Người, các đại biểu nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020, có hơn 500 đại biểu và 188 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được các cấp, ngành tôn vinh.

Tin mới