mask

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 theo hướng bảo đảm hài hòa giữa người có quyền sử dụng đất, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất.

Chiều 30/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Tại phiên thảo luận trực tuyến có 23 đại biểu tham gia ý kiến, 4 đại biểu tranh luận. Qua thảo luận các đại biểu đã đánh giá cao kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020. 

Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -  2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cần đảm bảo thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành, vùng, quy hoạch tỉnh; đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Các ý kiến cũng đề nghị cần phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đề cao vai trò giám sát của Nhân dân và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đại biểu Nguyễn Văn Thuận - đoàn Ninh Thuận đề nghị phải đảm bảo tính công khai, minh bạch của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng nghị quyết của Quốc hội khi được ban hành.

Đại biểu đoàn Ninh Thuận đồng thời đề nghị cần tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai trong cán bộ cũng như trong nhân dân; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về đất đai; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong thời gian tới; kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm về đất đai, đặc biệt hành vi lợi dụng, chức vụ, quyền hạn được giao để tham nhũng.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 ảnh 3
Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An dự họp tại điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu cũng đề nghị cần từng bước nghiên cứu, chuyển giao thẩm quyền chủ động cho địa phương trong quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng một số loại đất cho phù hợp; sớm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Luật Đất đai năm 2013 theo hướng bảo đảm hài hòa giữa người có quyền sử dụng đất, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất; giải quyết những bất cập về cơ chế đền bù đất theo quy định và giá đất theo thị trường.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào các chỉ tiêu cụ thể như: chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 ảnh 4
Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An dự họp tại điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, có một số ý kiến cũng phát biểu, tranh luận liên quan đến việc tăng hay giảm đối với diện tích rừng phòng hộ ở một số khu vực, nhất là ở khu vực Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ.

Phát biểu tranh luận về chỉ tiêu đất rừng phòng hộ, đại biểu Nguyễn Lâm Thành - đoàn Thái Nguyên đề nghị hết sức cân nhắc mở rộng diện tích rừng đặc dụng ở một số khu vực, trong đó có khu vực Bắc Trung bộ. Vì theo đại biểu, hiện vùng miền núi, đồng bào dân tộc đang thiếu đất sản xuất.

Sau phiên làm việc chiều 30/10, Quốc hội kết thúc đợt 1 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và điểm cầu 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành (riêng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội họp tại Nhà Quốc hội).

Theo chương trình dự kiến, đợt 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức tập trung tại Nhà Quốc hội trong thời gian từ ngày 8 - 13/11/2021.

Tin mới