mask

Đại diện duy nhất của Nghệ An vào top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2021

(Baonghean.vn) - Hội đồng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2021 đã công bố danh sách 20 đề cử thuộc 5 lĩnh vực xét giải vào vòng bình chọn trực tuyến. Anh Hồ Xuân Vinh là đại diện duy nhất của tuổi trẻ Nghệ An bước vào vòng bình chọn tại lĩnh vực Công nghệ Môi trường.

“Ông vua sáng chế” xứ Nghệ Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu)  đã trở thành đại diện duy nhất của Nghệ An lọt vào top 20 cá nhân xuất sắc nhất được tham gia vòng bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 tài năng trẻ của Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2021.

Đây là giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc về khoa học công nghệ.

Đại diện duy nhất của Nghệ An vào top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2021 ảnh 1

Hồ Xuân Vinh (sinh năm 1987), là Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Lưu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu (xã Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu - Nghệ An). Anh từng sở hữu 11 công trình sáng tạo, sáng chế đã cấp bằng  và được các cấp ngành cấp tỉnh, Trung ương trao giải. Ảnh: NVCC

Năm 2021 giải thưởng này có nhiều đổi mới, bổ sung, mở rộng các ngành trong từng lĩnh vực xét giải. Sự thay đổi này nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên Quốc gia; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Quốc gia số, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Chính phủ giai đoạn (2020-2030).

Giải thưởng được trao cho tối đa 10 cá nhân xuất sắc nhất thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và Truyền thông (2003-nay); Công nghệ Y dược, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường (2011- nay) và Công nghệ Vật liệu mới (2016-nay).

Bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo để Hội đồng tiếp tục họp đánh giá, bình chọn 10 tài năng trẻ xuất sắc đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2021. Thời gian bình chọn sẽ bắt đầu từ 20h00 ngày 15/11 và kết thúc  vào 20h00 ngày 25/11/2021. 

Tin mới