mask

Đại học Vinh: Bình quân độ tuổi cán bộ, giảng viên là 35

(Baonghean.vn) - Quan tâm đến các giải pháp, chính sách thu hút cán bộ giỏi, có trình độ cao về trường công tác; tạo môi trường phát triển cho cán bộ theo phương châm: “Nuôi dưỡng say mê - khuyến khích sáng tạo - tôn trọng khác biệt - thúc đẩy hợp tác”.  

Đó là quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong chiến lược cán bộ của Trường Đại học Vinh được đưa ra tại hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 13 năm thực hiện Nghị quyết số 80 của Đảng ủy Trường về công tác tổ chức cán bộ, được tổ chức sáng 24/8.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Khẳng định tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đinh Xuân Khoa cho rằng nhìn lại thời điểm 20 năm trước đến hôm nay, công tác cán bộ của nhà trường đã có bước tiến dài.

Từ khi chưa thực hiện quy hoạch, việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ chưa theo quy trình, nay công tác cán bộ của nhà  trường đã được quy hoạch bài bản, có số dư; công tác đào tạo, tuyển dụng, đề bạt, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, giảng viên, nhân viên theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan.

Quan tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên; nếu như năm 2004, tuổi bình quân của cán bộ trong nhà trường là 45, nay là 35 tuổi. Công tác cán bộ nữ được chú trọng, tạo môi trường, điều kiện để cán bộ nữ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành trên nhiều vị trí quản lý.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Đinh Xuân Khoa khẳng định những bước tiến vượt bậc trong công tác cán bộ của nhà trường sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII). Ảnh: Mai Hoa
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Đinh Xuân Khoa khẳng định những bước tiến vượt bậc trong công tác cán bộ của nhà trường sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII). Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 13 năm thực hiện Nghị quyết số 80 của Đảng ủy Trường về công tác tổ chức cán bộ; đội ngũ cán bộ, giảng viên nhân viên nhà trường được bổ sung lớn về số lượng, tăng chất lượng và đồng bộ về cơ cấu.

Từ không có Giáo sư và Phó giáo sư cũng chỉ ở con số khiêm tốn 21 người, gần 50% cán bộ, giảng viên chỉ ở trình độ đại học; đến nay, trong tổng 1.059 cán bộ, viên chức, nhà trường có 62 giáo sư, phó giáo sư, 54 giảng viên cao cấp, 239 tiến sĩ, 523 thạc sĩ...

Tại hội nghị, các ý kiến tham gia đã khẳng định vai trò công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với chiến lược phát triển của nhà trường và hội nhập quốc tế thời gian tới. Bởi vậy, chiến lược cán bộ ở Trường đại học Vinh đặt ra, tiếp tục xây dựng đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng.

Quan tâm đến các giải pháp, chính sách thu hút cán bộ giỏi, có trình độ cao về trường công tác; tạo môi trường phát triển cho cán bộ theo phương châm: “Nuôi dưỡng say mê - khuyến khích sáng tạo - tôn trọng khác biệt - thúc đẩy hợp tác”.

Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh cao những kết quả mà Trường Đại học Vinh đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Đó là tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu về chiến lược cán bộ và quy định, quy chế về công tác cán bộ của Đảng; từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của nhà trường; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng đề nghị nhà trường hết sức quan tâm công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan; lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo, từ đó tạo động lực để cán bộ phấn đấu về chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn và cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ cấp ủy các cấp. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về chuyên môn và chính trị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ./.

Mai Hoa

Tin mới