mask

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ Chi cục Thuế liên huyện, xây dựng đội ngũ tinh thông, có ý thức trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách là những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tại Đại hội Cục Thuế sáng nay.

Ngày 25/5, Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. 

Lãnh đạo tốt nhiệm vụ tham mưu, thu ngân sách 

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới ảnh 1
Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lâm Tùng

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục thuế Nghệ An có 149 đảng viên, sinh hoạt 13 chi bộ, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương VI (khóa XII), hiện nay Đảng bộ có 769 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh; Đảng bộ luôn có truyền thống đoàn kết, nhất trí, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của ngành; Việc thực hiện cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, chính sách pháp luật ngày càng được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; Bộ máy quản lý thuế được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chính quy, hiện đại; Chất lượng đội ngũ công chức toàn ngành được nâng lên, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành; Ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đảng bộ Cục Thuế cũng gặp không ít khó khăn.

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới ảnh 2
Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An hiện có 769 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ, đảng bộ bộ phận. Ảnh: Lâm Tùng. 

Đảng bộ Cục Thuế đã làm tốt công tác tham mưu, công tác thu nộp ngân sách và các nhiệm vụ quan trọng khác. Số thu năm sau cao hơn năm trước, (bình quân mỗi năm tăng từ 12,5%). Cụ thể như sau: Năm 2015 đạt 8.047 tỷ đồng, bằng 120% dự toán Trung ương, 117% dự toán HĐND tỉnh và tăng 22% so với cùng kỳ. Năm 2016 đạt 9.872 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Năm 2019 đạt 14.693 tỷ đồng, bằng 125% dự toán HĐND tỉnh và tăng 20% so với cùng kỳ.

Đảng bộ lãnh đạo tốt cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng KHCN vào quản lý thuế, là đơn vị tiên phong trong cải cách hành chính và thi đua lao động sáng tạo, đồng hành với người nộp thuế. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Đảng bộ Cục Thuế chỉ đạo, vận động công chức và người lao động triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các xã miền núi… Số tiền đóng góp của Đảng bộ, công chức và người lao động Cục Thuế mỗi năm từ 300 - 500 triệu đồng.

Trong công tác tổ chức, trong năm 2019, Đảng ủy Cục Thuế lãnh đạo triển khai quyết liệt việc sắp xếp bộ máy, hợp nhất chi cục thuế khu vực theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quan điểm, mục tiêu.

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới ảnh 3
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, CNV trong ngành. Ảnh: P.V

Với những cố gắng nỗ lực, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục Thuế được xếp loại Trong sạch vững mạnh và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu (năm 2018 HTTNV).  Hàng năm, hơn 90% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có gần 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới ảnh 4
Công bố các chi cục mới sau khi sáp nhập. Ảnh tư liệu: Lâm Tùng

Khẳng định quyết tâm nhiệm kỳ tới, đồng chí Trịnh Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết: Để hoàn thành được trách nhiệm to lớn đó, ngành Thuế Nghệ An đoàn kết, nhất trí, tăng cường công tác quản lý thuế theo hướng chuyên sâu hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu chi. Về hiệu lực quản lý thuế, phải làm thế nào để người nộp thuế tự giác tuân thủ pháp luật thuế, cơ quan thuế không phải thực hiện nhiều các biện pháp cưỡng chế, thanh tra, kiểm tra.

Toàn ngành sẽ thay đổi cách thức, phương pháp, tư duy. Minh bạch hóa các khâu quản lý, từ kê khai, tuyên truyền hỗ trợ kê khai, kế toán, thanh tra, kiểm tra, thứ hai là lựa chọn các việc quan trọng để thực hiện. Thứ ba là xây dựng đội ngũ bản lĩnh tinh thông, am tường chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới ảnh 5
Tỷ lệ tăng ngân sách trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồ họa: Lâm Tùng 

Nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ Chi cục Thuế liên huyện 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục trau dồi ý thức trách nhiệm và tính chuyên nghiệp; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách. 

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Lâm Tùng

Thông qua thu thuế, tham mưu cho tỉnh trong định hướng thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đội ngũ có trình độ chính trị vững vàng, có khát vọng đổi mới. Có quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan để thu ngân sách tốt hơn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ, đảng bộ bộ phận có giải pháp phù hợp phù hợp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ Chi cục Thuế liên huyện, xây dựng các chi bộ 5 tốt, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường đoàn kết nội bộ, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân viên.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An cụ thể hóa nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của cấp ủy, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng bộ. 

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu 26 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh. 

Đại hội cũng đã tiến hành khen thưởng 3 tổ chức và 10 cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới ảnh 7
Khen thưởng 3 tổ chức có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Đồng chí Trịnh Thanh Hải
2. Đồng chí Lê Quốc Dũng
3. Đồng chí Hà Lê Dũng
4. Đồng chí Trần Xuân Thịnh
5. Đồng chí Bạch Hưng Đại
6. Đồng chí Phan Văn Việt
7. Đồng chí Đinh Thị Thúy Anh
8. Đồng chí Bạch Sỹ Tường
9. Đồng chí Nguyễn Thị Trang
10. Đồng chí Nguyễn Viết Hùng
11. Đồng chí Mai Văn Đông
12. Đồng chí Nguyễn Cảnh Hương
13. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Tùng
14. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vĩ
15. Đồng chí Nguyễn Xuân Huệ

Tin mới