Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở GTVT xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Sáng 14/5, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2015.

a

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả toàn diện

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối diện với khó khăn chung của nền kinh tế, sự biến động của thời tiết thiên tai, sự tăng nhanh của phương tiện vận tải đường bộ…

Được sự quan tâm của bộ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã đoàn kết, phân cấp rõ trong điều hành và quyết tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự thay đổi bộ mặt ngành giao thông trong nhiệm kỳ rất lớn.

Giá trị sản lượng thực hiện các công trình do Sở làm chủ đầu tư trong nhiệm kỳ đạt 4.232 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh Thanh Lê

Nổi bật, trong nhiệm kỳ đã hoàn thành đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 645 km các tuyến quốc lộ, 100 km đường tỉnh, 6.400 km đường giao thông nông thôn và các tuyến đường khác.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng như: Cầu Yên Xuân qua sông Lam; 2 cầu vượt đường sắt; Đường Tây Nghệ An giai đoạn 2 (QL16), Châu Thôn – Tân Xuân (giai đoạn 2); đường nối QL1 - Hoàng Mai - Thái Hòa (QL48D), đường nối đường N5 - Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) (QL7C), cầu Hiếu 2, 111 cầu dân sinh; các bến xe Bắc Vinh, Miền Trung, phía Đông thành phố Vinh,…

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT trình bày báo cáo chính trị
Đồng chí Nguyễn Hữu An - Phó Giám đốc Sở GTVT trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Thanh Lê

Đơn vị đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, cơ chế nhằm tăng cường, tranh thủ huy động vốn, thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và kiểm định cơ giới phương tiện đường bộ.

Báo cáo đã chỉ rõ những kết quả nổi bật công tác quản lý vận tải, công tác an toàn giao thông, sự đột phá trong thu hút đầu tư nhiều dự án công trình có tính chất trọng điểm đặc biệt. Các giá trị đều tăng nhanh so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quyết tâm đổi mới, là một trong những đơn vị đi đầu trong tỉnh về thưc hiện tốt cải cách hành chính.

Các đảng viên biểu
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cũng có những chuyển biến tích cực. Trong từng thời gian cụ thể Đảng ủy đã xác định nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, nhất là những nhiệm vụ khó, những chương trình trọng yếu.

Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nền nếp, sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, cấp ủy mang tính toàn diên hơn. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 và các quy định nêu gương bước đầu đạt kết quả tốt.

Triển khai kế hoạch giúp đỡ xã Keng Đu (Kỳ Sơn) với nhiều cách làm hay, có hiệu quả. Công tác tổ chức và cán bộ có nhiều chuyển tích cực, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị dần đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối và quá trình phát triển của tỉnh nhà.

Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là, Đảng bộ cần bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Sở và sắp tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, để khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chương trình, đề án về phát triển hạ tầng giao thông.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát huy hơn nữa trách nhiệm trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực đầu tư phát triển. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, đảm bảo cho sự phát triển trên các lĩnh vực đúng định hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

Cấp ủy Đảng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên đánh giá trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên.

Đi cùng với đó là quyết liệt lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, cần đẩy mạnh bộ thủ tục cấp độ 4, ứng dụng những công nghệ mới trong quản lý và điều hành, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với  thực hiện Chỉ thị  05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), kịp thời chỉ ra những việc cần khắc phục.

Xác định là đơn vị điểm trong thực hiện các quy định nêu gương, Đảng bộ cần quan tâm xây dựng gương điển hình, trước hết là những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, chủ chốt. Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, phương pháp hoạt động trong sinh hoạt Đảng.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh bày tỏ tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải sẽ phát huy tốt truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; thực hiện bầu trực tiếp đồng chí Bí thư tại Đại hội; đồng chí Hoàng Phú Hiền –  Giám đốc Sở GTVT tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở GVTT.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2015 gồm 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Từ kết quả trên, nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ Sở GTVT xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá:

 1-Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hạnh chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2- Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ.

3- Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tin mới