mask

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Ngày 8/5, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.
Các đại biểu và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính tiến hành nghi thức trước Đại hội. Ảnh Nguyên Sơn
Các đại biểu và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính tiến hành nghi thức trước Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020, Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối triển khai nhiều Nghị quyết quan trọng đã tác động sâu sắc đến hoạt động của đơn vị; Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực, đoàn kết tốt, kỷ luật được tăng cường, từng bước đáp ứng yêu cầu cao trong công tác tài chính - ngân sách.

Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan, luôn bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực tài chính - ngân sách, các chủ trương quản lý điều hành kinh tế xã hội, thu hút đầu tư các công trình dự án trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh; phối hợp tốt với các ngành liên ngành liên quan đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khai mạc Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khai mạc Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn

Giai đoạn 2015-2020, Sở Tài chính đã tham mưu ban hành các cơ chế chính sách: Xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; Cơ chế quản lý điều hành ngân sách nhà nước hàng năm; Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho một số dự án trọng điểm của tỉnh; Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều hoàn thành vượt mức dự toán Bộ Tài chính, HĐND-UBND tỉnh giao.

5 năm liên tục từ 2015-2019, cơ quan Sở Tài chính được UBND tỉnh xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hiện Đảng bộ Sở Tài chính có 96 đảng viên (chiếm 97% cán bộ đơn vị), sinh hoạt ở 9 chi bộ.

Chú trọng xây dựng tập thể vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XII). Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có chất lượng. Đảng ủy đã tích cực tham gia với tập thể Lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung 6 (khóa XII).

Đồng chí Đậu Thị Minh Loan – Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh Thanh tra đốc Sở Tài Chính trình bày báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Đậu Thị Minh Loan - Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh Thanh tra Sở Tài Chính trình bày báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh Nguyên Sơn

Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ đảng viên được quan tâm, chú trọng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy tiến hành 20/20 cuộc kiểm tra, giám sát  theo kế hoạch (đạt tỷ lệ 100%); đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy...

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", được Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã suy tôn và biểu dương 1 Chi bộ, 3 đảng viên; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh biểu dương 1 tập thể và 1 cá nhân.

Các đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh Nguyên Sơn
Các đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao. Giữ vững và phát huy tốt danh hiệu Đảng bộ xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo cơ quan trong việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ theo đúng chủ trương đã được phê duyệt tại Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo cơ quan hàng năm và cả nhiệm kỳ phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc 100% các nhiệm vụ chính trị được giao; 100% phòng, ban hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể Đảng bộ Sở Tài chính trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực bồi dưỡng lý luận, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ngân sách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Ảnh Nguyên Sơn
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa các đồng chí BCH khóa trước không tham gia BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh Nguyên Sơn
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa các đồng chí BCH khóa trước không tham gia BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nguyên Sơn

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 11 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Đảng bộ Sở Tài chính khen thưởng 12 tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin mới