mask

Đại hội Đảng bộ xã Châu Khê (Con Cuông) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Ngày 28/4, Đảng bộ xã Châu Khê tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vi Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân xã Châu Khê đã nỗ lực phấn đấu thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra.

Toàn cảnh Đại
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Châu Khê. Ảnh: Bảo Hân

Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt khá. Thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch huyện giao. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm từ 58% xuống còn 56,3%; Dịch vụ - thương mại tăng từ 29,5% lên  31%. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 28%. Xã đã hoàn thiện 11/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có những đổi mới về phương thức vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác an ninh chính trị nông thôn được đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng bộ được quan tâm, các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng luôn được giữ vững...

 Đổng chí Vi Văn Sơn-Phó Bi thư huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vi Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện mong muốn Đảng bộ xã Châu Khê tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Bảo Hân

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Châu Khê tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng phát triển kinh tế với các mục tiêu cụ thể. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập...

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng kinh tế. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện đời sống của nhân dân. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Đại hội Đảng bộ xã Châu Khê (Con Cuông) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Bảo Hân

Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới Quốc gia. Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đến năm 2025 là 10,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2025, có tỷ trọng: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 53%; Công nghiệp - Xây dựng 14%; Dịch vụ - Thương mại: 33%. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm đạt 1.650 tấn trở lên. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm vượt 5 - 10% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ra mắt BCH
Ra mắt BCH  Đảng bộ xã Châu Khê, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Bảo Hân

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Khê, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025./.                                                              

Tin mới