Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành tốt đẹp với các nội dung, chương trình đề ra.
Toàn cảnh ngày làm việc cuối cùng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Duy Bằng

Sáng 19/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành tiếp tục ngày làm việc cuối cùng. Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy gồm: đồng chí Nguyễn Quý Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Danh Tuệ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Bằng

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 19 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng thông qua tổng hợp các ý kiến thảo luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội. Đại hội đã quyết nghị 32 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trong Nghị quyết.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH ĐẾN NĂM 2025

- Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm: 9,6-10,6%

- Thu nhập bình quân đầu người: 75-80 triệu đồng/người/năm.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 480-500 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 15.500 - 16.500 tỷ đồng.

- Về nông thôn mới: 40 - 45% số xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 3 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 0,8 – 1,2%.

 90% tổ chức cơ sở Đảng trở lên thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể được cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ huyện được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nghị quyết cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI; Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp vào dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII; Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tặng quà cho các Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI không tham gia cấp ủy khóa mới. Ảnh: Duy Bằng

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua và khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà trong nhiệm kỳ tới thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đưa Yên Thành phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Duy Bằng

Theo Bí thư Huyện ủy Yên Thành: Thành công của Đại hội, mới là bước đầu của chặng đường sắp tới. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên và từng người dân trên toàn huyện.

Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai chương trình, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2021-2025).

"Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện nhà, con em Yên Thành đang học tập, công tác ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra, đưa huyện nhà phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là huyện lúa anh hùng", đồng chí Nguyễn Viết Hưng phát biểu.

Phạm Bằng - Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới