mask

Đại hội điểm Đảng bộ xã Nhân Sơn, Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Ngày 26/4, Đảng bộ xã Nhân Sơn - Đô Lương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là 1 trong 3 Đảng bộ xã ở huyện Đô Lương được tổ chức Đại hội điểm.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã Nhân Sơn đạt bình quân 14% (mục tiêu đại hội 13,5 %). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 43 triệu đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 1,95 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

 Đại hội điểm Đảng bộ xã Nhân Sơn, Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
Đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nêu ra những giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương.

Về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, nên đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020 đạt trên 120 tỷ đồng, đến cuối năm 2020 dự kiến về đích nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí.

Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện tốt, thu hút các nguồn lực đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học. Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, bình quân tốt nghiệp THCS hàng năm 97,7 %, số lượng học sinh đậu vào Đại học, Cao đẳng 69 em.

 Đại hội điểm Đảng bộ xã Nhân Sơn, Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đăng Chu - Bí thư Đảng bộ xã Nhân Sơn báo cáo  tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách người có công, chính sách giảm nghèo bền vững, cấp phát chế độ kịp thời đúng đối tượng. Tổ chức trao gần 1.900 suất quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo số tiền trên 500 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 4,32%, giảm so với đầu nhiệm kỳ 13,28%. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 8,85% so với đầu nhiệm kỳ, giảm 26,15% . Số lao động trong độ tuổi có việc làm ở địa bàn xã và ngoài tỉnh 1.500 người, xuất khẩu lao động trên 40 người. Quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Chất l­ượng sinh hoạt Đảng đ­ược đổi mới về nội dung, hình thức, tạo sự chuyển biến về nhận thức của từng cán bộ đảng viên.Trong nhiệm kỳ qua, đã chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý phân công nhiệm vụ đảng viên, từ đó chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm.  

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sát nhập xóm, sát nhập Chi bộ, các đoàn thể theo đề án (từ 9 Chi bộ nông thôn thành 5 Chi bộ nông thôn).  Thực hiện tốt pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở cơ sở... 

 Đại hội điểm Đảng bộ xã Nhân Sơn, Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3
Các đại biểu thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ  và nhân dân xã Nhân Sơn phấn đấu giá trị sản xuất đạt 821 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12%; Bình quân thu nhập đầu người 72 triệu đồng/người/năm; Phấn đấu Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 xuống dưới 2,5%; Xây dựng 2 – 3 xóm không có người vi phạm pháp luật và TNXH; 2 dòng họ dòng họ tiêu biểu về ANTT; 100% đảng viên cam kết thực hiện NQ TW4 khóa XII và Chỉ thị 05; 100% các tổ chức ban, ngành, đoàn thể phấn đấu đạt tốt và xuất sắc...

 Đại hội điểm Đảng bộ xã Nhân Sơn, Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4
Ra mắt BCH Đảng bộ xã Nhân Sơn - Đô Lương nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Ngọc Phương.

Đại hội đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến phát triển đảng viên, phát triển kinh tế gắn với QPAN, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể, xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí, đồng thời bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Tin mới