Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tỉnh, là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Sáng 7/8, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước  giai đoạn 2015 -2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự đại hội. Về lãnh đạo Quân khu IV có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV; đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ.

Về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dự đại hội có hơn 520 đại biểu trong đó có 188 đại biểu là anh hùng  lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tôn vinh, lựa chọn. điển hình  tiên  tiến đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020. Ảnh: Thành Duy

Sôi nổi, hiệu quả từ các phong trào thi đua

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt việc tốt.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cũng như phân tích nguyên nhân những bất cập, tồn tại, hạn chế; biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020- 2025, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới trên quê hương Xô Viết, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước ta hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nư­ớc và công tác khen th­ưởng giai đoạn 2015 – 2020; ph­ương hư­ớng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tại Đại hội khẳng định: Các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nư­ớc và công tác khen th­ưởng giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Thành Duy

Nổi bật, từ kết quả các phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,84%, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp (từ 26,36% xuống còn khoảng 22,42%), tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (từ 73,64% lên khoảng 77,58%).

Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao; năm 2020 ước thu ngân sách đạt trên 17.500 tỷ đồng, gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 314.000 tỷ đồng, gấp 1,74 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Phong trào thi đua về lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai sâu rộng. Các phong trào thi đua về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia tích cực phong trào thi đua "Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 4
Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 5
Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng

Các phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển", "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở;" Phong trào thi đua trong khối Mặt trận và các Đoàn thể được triển khai có hiệu quả.

Các Phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả; tiêu biểu như phong trào “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Dân vận khéo”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”... Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 5 năm qua, có nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, thi đua đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy có hiệu quả trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.

Các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Đại hội. Ảnh: Thành Duy ảnh 6
Các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng BắcTrung bộ”.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cũng như những bất cập, tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân đạt được và nguyên nhân tồn tại.

Đồng thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An một cách bền vững.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 7
Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, ghi nhận những thành tích, những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua, đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020. Ảnh: Thành Duy ảnh 8
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất với phương hướng, mục tiêu và 6 nhiệm vụ chủ yếu, 10 giải pháp trọng tâm như phương hướng trong báo cáo Đại hội đã đề ra, để khắc phục những hạn chế trong công thi đua khen thưởng, đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: Trong thời gian tới Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực Bắc Trung bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước. Ảnh: Thành Duy ảnh 9
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cống hiến của các tập thể, cá nhân đã được vinh danh và cả những tập thể, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng cống hiến chưa kịp vinh danh, chưa có dịp về tham dự Đại hội hôm nay.

Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua, phát huy ý chí cách mạng, dám thay đổi thời cuộc của tinh thần 90 năm Xô viết Anh hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kêu gọi các cấp, các ngành, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng ấm no, hạnh phúc, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thành Duy ảnh 10
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đón nhận món quà của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Quỹ bảo trợ trẻ em tặng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 11
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đón nhận món quà của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Quỹ bảo trợ trẻ em tặng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã thông qua danh sách Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu n­ước toàn quốc lần thứ X gồm 18 đại biểu.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc.
Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”, đưa phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 – 2025.

DANH SÁCH 18 ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

1.     Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

2.     Đồng chí Nguyễn Đức Trung  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

3.     Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh

4.     Bà Thái Hương – Nhà sáng lập và điều hành Tập đoàn TH

5.     Đồng chí Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế

6.     Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

7.     Ông Sầm Văn Bình, bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp

8.     Em Đậu Huy Minh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

9.     Ông Nguyễn Hồng Cương, phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai

10.  Ông Hồ Xuân Tuyến – cán bộ biên phòng tăng cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang, huyện Tương Dương

11.  Ông Trịnh Xuân Giáo – Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, giáo họ Đồng Tân, giáo xứ Yên Đại, xóm 8, xã Nghi Phú, TP. Vinh

12.  Bà Nguyễn Thị Đức, công nhân Công ty TNHH Havina Kim Liên, Nam Đàn

13.  Bà Hoàng Thị Tố Nga – Hiệu trưởng Trường THCS Châu Đình, huyện Quỳ Hợp

14.  Ông Trần Minh Tuệ, trung tâm Bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ

15. Đại diện tập thể xã Tam Quang, huyện Tương Dương

16.  Bà Trần Thị Quý – Chủ tịch Hội cựu TNXP phường Bến Thủy, TP Vinh

17.  Bà Chu Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch Hội sinh viên, Trường Đại học Vinh

18.  Ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

Tin mới