Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

Vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên ĐBQH

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị để đại diện Ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo với những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội ở địa phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhu cầu nghe Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc đơn vị bầu cử của mình giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố thì cần tổ chức để Ủy ban nhân dân các đơn vị bầu cử này báo cáo cho người ứng cử nghe.

Hội nghị Hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử ĐBQH do Trung ương giới thiệu
Hội nghị Hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử ĐBQH do Trung ương giới thiệu

Chuẩn bị chu đáo về địa điểm, thành phần mời và giấy mời; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự; phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp xúc. Khi tiếp xúc ở các huyện cần mời đại diện cử tri tất cả các xã trong huyện dự…

Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử để cử tri và nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND.

Trả lời phỏng vấn, ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, sau hội nghị Hiệp thương lần 3, những người đủ tiêu chuẩn được đưa vào danh sách để chuyển qua Ủy ban bầu cử các cấp, đưa vào danh sách chính thức thì mọi ứng cử viên đều bình đẳng như nhau trong việc thể hiện chương trình hành động của mình và thực hiện vận động bầu cử theo luật.

“Vì vậy, để giữ công bằng giữa ứng cử viên được giới thiệu và người tự ứng trong việc tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử, vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên. Đó chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian sắp tới”- ông Trình nói./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới